Program autorski dotyczący zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkoły podstawowej
05 lipiec 2016
Ocena: brak

Pierwsza pomoc — zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej (po przewiezieniu do szpitala).

Czytaj dalej
Plan pracy wychowawcy dla klas I-III gimnazjum
27 maj 2013
Ocena: brak

Program wychowawcy klasowego opracowałam jako pomoc metodyczną dla wychowawców klas I — III Gimnazjum Publicznego w Gielniowie. Jest on w pełni adekwatny do programu wychowawczego szkoły i szkolnego programu profilaktycznego oraz przyjetego w nim modelu sylwetki absolwenta.

Czytaj dalej
Tematyka godzin do dyspozycji wychowawcy w klasie II gimnazjum
09 sierpień 2011
Ocena: brak

Artykuł zawiera roczny rozkład i tematykę godzin wychowawczych dla klasy II gimnazjum wraz z opisem treści, jakie zostaną poruszone podczas poszczególnych zajęć.

Czytaj dalej
Tematyka godzin z wychowawcą
04 maj 2011
Ocena: brak

Przykładowe tematy lekcji przeznaczone dla uczniów gimnazjum

Czytaj dalej
Informatyka z elementami przedsiębiorczości — program koła dla gimnazjum
30 wrzesień 2010
Ocena: brak

Program dodatkowych zajęć z informatyki z elementami przedsiębiorczości rozwijających kompetencje kluczowe. Przeznaczony dla uczniów gimnazjum zainteresowanych rozwojem wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez 2 godz. lekcyjne. Mają na celu kształtowanie świadomego wykorzystywania multimedialnych źródeł informacji, wykorzystanie różnorodnych narzędzi informatycznych do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin życia zawodowego i społecznego.

Czytaj dalej