Obowiązki i wymagania

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Zadania (obowiązki) opiekuna stażu nauczyciela stażysty, a nauczyciela kontraktowego wynikające z przepisów prawa oświatowego różnią się w kilku kwestiach:

ZADANIA opiekun nauczyciela stażysty opiekun nauczyciela kontraktowego
pomoc w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela TAK TAK
udział w komisji dla nauczyciela odbywającego staż na wyższy stopień TAK NIE
prowadzenie i omawianie zajęć raz na miesiąc TAK NIE
obserwowanie i omawianie zajęć raz na miesiąc TAK NIE
opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu TAK TAK

Opisane zadania są obligatoryjne, gdyż wynikają z przepisów prawa oświatowego. Nie znaczy to jednak, że opiekun stażu ma ograniczyć się jedynie do tych działań. Z zapisu „pomoc w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela" słowo „realizacja" pozostawia duże możliwości działania. W ramach obowiązków opiekun powinien:

 • pomagać przy przygotowaniu planu rozwoju zawodowego;
 • pomagać przy realizacji planu rozwoju zawodowego, wspierać w działaniach, które są zgodne z interesem szkoły;
 • obserwować lekcje raz w miesiącu - na kontraktowego;
 • prowadzić lekcje dla nauczyciela odbywającego staż na kontraktowego raz w miesiącu
 • omawiać ww. lekcje;
 • przygotować projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;
 • wziąć udział w komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień kontraktowego;
 • jeśli wynika to z zapisów przepisów wewnątrzszkolnych przedstawiać dyrektorowi w określonym terminie sprawozdanie z opieki nad nauczycielem odbywającym staż.

Dodatkowo opiekun stażu może:

 • spisać z nauczycielem odbywającym staż kontrakt, w którym zapisze obowiązki i zasady ich przestrzegania;
 • sporządzić przewidywany harmonogram lekcji obserwowanych i prowadzonych;
 • doradzać w prowadzeniu dokumentacji;
 • prowadzić konsultacje np. raz w miesiącu;
 • prowadzić i obserwować lekcje nauczyciela kontraktowego, jak w przypadku nauczyciela stażysty.

1. Pomoc w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego  

Przy tworzeniu planu rozwoju zawodowego
należy uwzględnić czas trwania stażu, możliwości nauczyciela, wymagania wynikające z rozporządzenia dotyczącego awansu, specyfikę szkoły oraz program rozwoju szkoły, z którym plan musi być zgodny. W przypadku nauczyciela odbywającego staż na stopień nauczyciela kontraktowego opiekun stażu może od samego początku pomagać w tworzeniu projektu planu rozwoju zawodowego. Jeśli zaś chodzi o nauczyciela odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego, musi on dołączyć taki projekt wraz z wnioskiem o rozpoczęcie stażu, tak więc rola opiekuna będzie się ograniczała do pomocy w ewentualnych poprawkach projektu, gdyż dopiero po złożeniu wniosku wraz z projektem przydzielony zostanie opiekun stażu.

2. Obserwacja lekcji

Z wymagań na stopień nauczyciela kontraktowego wynika obowiązek prowadzenia i obserwowania lekcji przez opiekuna stażu:

§ 6. 1. Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: (...)

 1. Uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu oraz omawiać z prowadzącym obserwowane zajęcia;
 2. Prowadzić zajęcia z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone (...)

Nie ma takiego obowiązku w stosunku do nauczyciela odbywającego...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !