Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej cz. 7

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

f) uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej;

Opis analiz powinna dotyczyć znaczących osiągnięć potwierdzonych uzyskaniem, np.: nagrody ministra, kuratora oświaty, Medalu Komisji Edukacji Narodowej, krzyży zasługi lub innych odznaczeń resortowych. Można uwzględnić tu również nagrody prezydenta, burmistrza lub wójta.

5. umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony;

Nauczyciel może opisać tu własne rozwiązania, które zastosował przy rozwiązywaniu przypadku.
Przedstawienie problemu powinno uwzględniać sposób postrzegania przez nauczyciela sytuacji problemowej, interpretację, planowanie i podejmowanie działań prowadzących do jej rozwiązania.

Czego dotyczy problem?

 • Przypadek/problem edukacyjny, wychowawczy to coś, co funkcjonuje, działa, jest zawsze czymś szczególnym o niepowtarzalnej strukturze i kontekście;
 • Przypadek/problem edukacyjny, wychowawczy wymaga pogłębionego badania przez jakiś czas przy wykorzystaniu danych z różnych źródeł oraz uwzględnieniu kontekstu;
 • Przypadkiem/problemem może być konkretne dziecko, grupa dzieci, rodziców, szkoła, nauczyciel, program, sposób oceniania, dyrektor, proces, wydarzenie, procedura;
 • Problem może mieć charakter dydaktyczny, wychowawczy, opiekuńczy, organizacyjny, przedstawiać stosunki interpersonalne, opisywać postawy.


Jakie zjawiska można zakwalifikować jako przypadek edukacyjny bądź wychowawczy?

 • pomoc uczniom z rodzin patologicznych, alkoholowych, niewydolnych, niepełnych;
 • motywowanie uczniów, wspieranie ich samooceny, samodzielności, samorządności;
 • praca z uczniami zdolnymi, dyslektycznymi, zadawanie prac domowych;
 • działania integrujące klasę, rodziców ze szkołą, grono nauczycieli;
 • wspieranie uczniów z upośledzeniem umysłowym, fizycznym, ciężko chorych, z fobiami;
 • organizacja pracowni komputerowej, pracowni językowej, multimedialnej;
 • usprawnienie dojazdów uczniów do szkoły, powołania świetlicy socjoterapeutycznej;
 • przeciwdziałanie wulgaryzmom, nałogom, agresji, dewastacji szkoły, wagarom, słabej frekwencji, niskiej motywacji;
 • poprawy relacji między uczniami i nauczycielami, dyrektorem i nauczycielami, rodzicami i nauczycielami;
 • negatywnych relacji interpersonalnych w klasie, odrzucenia, nieakceptacji;
 • pozyskiwanie sponsorów, promocji placówki, stworzenia i prowadzenia strony internetowej;
 • przygotowanie uczniów do konkursów, egzaminów zewnętrznych, olimpiad, projektów;
 • pomocy materialnej, dydaktycznej, psychologicznej uczniom,...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !