Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej cz. 4

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

4. Realizację co najmniej trzech zadań, spośród takich jak:

a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich;

Forma realizacji zadania jest prosta: nauczyciel powinien opisać i dokonać analizy opracowanego i wdrożonego przez siebie programu.


Analiza dotyczy wdrożenia, realizacji i ewaluacji realizowanych zadań ujętych w programie pod kątem uzyskanych pozytywnych efektów w stosunku do założonych celów.
Należy przy tym mieć na uwadze, w jaki sposób realizacja programu wpłynęła na podniesienie jakości pracy nauczyciela oraz szkoły.


Trudno jednoznacznie opisać, jakie elementy powinny się znaleźć w tym punkcie, ponieważ będzie to zależne od programu, jaki nauczyciel realizował (kształcenie, wychowanie, opieka).
Jednocześnie należy pamiętać, że program powinien być autorstwa danego nauczyciela.

Jakie mogą być pozytywne efekty pracy (uogólnione przykłady):

 • podniesienie wyników kształcenia (w bardzo ogólnej formie), ponieważ program może dotyczyć kształcenia poszczególnych umiejętności w procesie nauczania;
 • ograniczenie przejawów agresji słownej;
 • polepszenie relacji nauczyciel - uczeń, uczeń - nauczyciel;
 • integracja zespołu klasowego;
 • ograniczenie palenia papierosów;
 • wzrost frekwencji;
 • wzrost współodpowiedzialności uczniów za bezpieczeństwo w szkole;
 • intensyfikacja współpracy rodziców ze szkołą;
 • zintensyfikowanie pomocy koleżeńskiej;
 • wysokie lokaty uczniów w konkursach przedmiotowych i olimpiadach;
 • wysoki wynik klasy z egzaminu zewnętrznego;
 • promocja szkoły w środowisku lokalnym;
 • pozytywny wizerunek szkoły w środowisku;
 • większy udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych;
 • postawy proekologiczne wśród uczniów;
 • postawy patriotyczne.


Pytania:

 1. Jaki wpływ na podniesienie jakości pracy szkoły w obszarze wychowania miał opracowany i wdrożony przez Pana/Panią program?
 2. Jakie trudności napotkał/a Pan/Pani w czasie realizacji zadań wynikających z opracowanego przez...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !