Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej cz. 3

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami jest elementem koniecznym w pracy każdego nauczyciela. Bez względu na realizację ścieżki awansu zawodowego wymiana doświadczeń i wiedzy jest koniecznością, ponieważ pozwala na:

 • doskonalenie własnego warsztatu pracy;
 • zdobywanie nowej wiedzy;
 • korektę form i metod pracy, zarówno własnych, jak i innych nauczycieli;
 • wymianę doświadczeń;
 • podnoszenie jakości własnej pracy i pracy szkoły;
 • budowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku poprzez promowanie przykładów "dobrej praktyki";
 • wdrażanie do refleksji;
 • doskonalenie rozwoju nauczycieli młodszych stażem;
 • samoocenę i autokorektę podejmowanych działań.


Do realizowanych działań można zaliczyć:

 • prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych;
 • prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli z innych szkół w ramach wymiany doświadczeń, realizowanych programów i przedsięwzięć;
 • organizację lekcji otwartych dla rodziców;
 • opiekę nad nauczycielem rozpoczynającym pracę w zawodzie;
 • opiekę nad praktykantami, w tym prowadzenie dla nich zajęć otwartych;
 • dzielenie się wiedzą w ramach funkcjonującego w szkole WDN-u;
 • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w ramach funkcjonujących w szkole zespołów zadaniowych;
 • publikacje, manuskrypty, opracowania na tematy związane z dydaktyką, wychowaniem, profilaktyką i innymi zadaniami wspomagającymi działalność szkoły.Pytania:

 1. Jaki był wpływ Pana/Pani działań w ramach WDN-u na podniesienie jakości pracy szkoły?
 2. Jak, zdaniem Pana/Pani, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem wpływa na podniesienie...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !