Dokumentacja i teczka awansu zawodowego cz. 5

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Nauczyciel posiadający kwalifikacje do nauczania więcej niż jednego przedmiotu może być zatrudniony w trakcie odbywania stażu do nauczania tych przedmiotów, jednakże wymiar zatrudnienia musi być nie mniejszy niż połowa obowiązującego pensum.


Uwaga! W planie rozwoju zawodowego powinny być, tym samym, ujęte zadania realizowane w obrębie prowadzonych zajęć zgodnych z formą zatrudnienia i posiadanych kwalifikacji. Obecnie nie załącza się do wniosku planu rozwoju zawodowego, niemniej jednak powinna zostać zachowana ta zgodność.


W odniesieniu do dyrektora szkoły do wniosku powinno zostać dołączone aktualne zaświadczenie organu prowadzącego szkołę o spełnianiu wymagań dotyczących okresu pracy na stanowisku dyrektora, czyli  Dyrektor szkoły powinien posiadać na tym stanowisku nieprzerwany okres pracy wynoszący co najmniej 3 lata – art. 9e ust. 1 KN.


Uwaga! W przypadku nauczyciela, któremu w okresie stażu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, dyrektor przedstawia również zaświadczenie o zatrudnieniu (wymiar zatrudnienia i nauczane przedmioty) w okresie odbywania stażu oraz zatwierdzony plan rozwoju zawodowego na okres stażu i sprawozdanie z jego realizacji.


b)Dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego;


W zaświadczeniu powinna widnieć data zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela przez dyrektora szkoły.


Czas, w jakim dyrektor jest zobowiązany zatwierdzić plan rozwoju zawodowego nauczyciela, wynosi 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Jest to termin nieprzekraczalny, uwzględniający wcześniejsze ewentualne poprawki, które nauczyciel powinien wnieść, po uwagach dyrektora do planu, który złożył wraz z wnioskiem o rozpoczęcie stażu, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od rozpoczęcia roku szkolnego.


c)Dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu zawodowego za okres stażu;


Okres, w jakim nauczyciel składa...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !