Dokumentacja i teczka awansu zawodowego cz. 3

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Jeżeli nie posiadacie Państwo takiego dokumentu, a jesteście przekonani o posiadaniu kwalifikacji pedagogicznych, ponieważ w toku studiów realizowaliście zagadnienia z metodyki i dydaktyki przedmiotu zgodnego z ukończonym kierunkiem studiów, to można zwrócić się do władz uczelni o wydanie stosownego zaświadczenia w tym zakresie. Innym sposobem jest też przedstawienie indeksu studiów, jeżeli znajdują się w nim zapisy o realizacji zajęć z ww. zakresu. Oceny mogą dokonać kadry kuratorium.


Problem pojawia się wtedy, kiedy w dyplomie ukończenia studiów magisterskich w rubryce „specjalność” pojawia się zapis inny niż „specjalność nauczycielska” i nauczyciel nie posiada żadnego dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji pedagogicznych. Ratunkiem może być sama uczelnia, która potwierdzi uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych w toku odbytych studiów, bądź indeks. Niejednokrotnie jest też tak, że do wniosku załączacie Państwo ostatni dyplom, czyli ukończenia studiów magisterskich, a w dyplomie ukończenia studiów zawodowych macie Państwo zapis, że posiadacie kwalifikacje pedagogiczne/specjalność nauczycielską. Należy zatem załączyć oba dokumenty.


Dużo kontrowersji budzą kwalifikacje nauczycieli nauczania zintegrowanego. Otóż posiadanie kwalifikacji do nauczania początkowego jest równoznaczne z posiadaniem kwalifikacji do nauczania zintegrowanego.
Pedagogika wczesnoszkolna pozwala na realizację stażu nauczycielowi zatrudnionemu na stanowisku nauczyciela nauczania zintegrowanego w szkole.


Niuansów jest bardzo dużo, ale jak wcześniej wspomniano oceny posiadanych kwalifikacji przez nauczyciela, jako pierwszy powinien dokonać dyrektor szkoły, przed zatrudnieniem nauczyciela oraz w momencie przyjęcia wniosku o rozpoczęcie stażu.


Pojawiają się często pytania o ogólną liczbę godzin ujętą w świadectwach/dyplomach studiów podyplomowych. Co zrobić, jeżeli jest ona niższa niż 270? Otóż nic, ponieważ za wymiar godzin i realizację zajęć w toku studiów odpowiada uczelnia.


Kserokopie powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę do tego uprawnioną w szkole (sekretarza szkoły, bądź dyrektora) – pieczęć i podpis osoby...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !