Nauka układu ćwiczeń na równoważni
30 czerwiec 2009
Ocena: brak

Gimnastyka sportowa dla kobiet to czwórbój złożony z: ćwiczeń wolnych, ćwiczeń na poręczach asymetrycznych, skoku przez konia, ćwiczeń na równoważni. Podstawowym elementem nauki ćwiczeń na równoważni jest wprowadzenie ćwiczeń równowagi. Celem tych ćwiczeń jest nauczenie ćwiczących zachowania równowagi w różnych sytuacjach ruchowych, w których występują specyficzne zakłócenia równowagi. Mogą one być wywołane przyśpieszeniem w ruchu obrotowym czy też zakłóceniem równowagi w przestrzeni. Stosując ćwiczenia równoważne powinniśmy pamiętać o stopniowaniu trudności, zaczynając od ćwiczeń prostych do złożonych, wysokości na jakiej są wykonywane i czasu trwania tych ćwiczeń.

Czytaj dalej
Doskonalenie cech motorycznych w grach i zabawach ruchowych
19 maj 2008
Ocena: brak

Przedstawiam lekcję dotyczącą doskonalenia cech motorycznych poprzez gry i zabawy. Motoryczność to pojęcie obejmujące całokształt czynności ruchowych człowieka inaczej sferę ruchowej aktywności, dotyczącą poruszania się człowieka w przestrzeni na skutek zmian położenia całego ciała lub poszczególnych jego części względem siebie. Sprawność każdego człowieka to efekt rozwoju poszczególnych cech motorycznych.

Czytaj dalej
Doskonalenie orientacji w przestrzeni i koordynacji ruchowej poprzez ćwiczenia d
15 listopad 2006
Ocena: brak

Scenariusz lekcji z wychowania fizycznego z muzyką przeznaczony do realizacji na zajęciach w szkole. Może być wykorzystany przez nauczycieli na kołach tanecznych lub aerobiku dla dzieci czy młodzieży. Proponowane zajęcia mają za zadanie urozmaicić czas wolny dzieci, doskonalić ich koordynację ruchową oraz zapewnić dobrą zabawę.

Czytaj dalej
Skakanka - mit skoczności
22 czerwiec 2006
Ocena: brak

Skakanka nie jest kojarzona z poważnymi ćwiczeniami, bardziej widzimy ją jako element zabawy, gry na pobliskim podwórku. Jednak fakt jest taki, że trening na skakance jest doskonałym ćwiczeniem wykorzystywanym w wielu dyscyplinach sportowych do kształtowania różnych form sprawności fizycznej

Czytaj dalej
Tae-bo - lekcja przy muzyce
29 maj 2006
Ocena: brak

Tae-bo to zdobywająca popularność forma ćwiczeń przy muzyce z wykorzystaniem elementów sportów walki. Można ją wykorzystać jako alternatywny sposób prowadzenia lekcji wf w trudnych warunkach (hol, korytarz)

Czytaj dalej