Sensoryka — wprowadzenie
29 maj 2011
Ocena: brak

Technik mechatronik 311[50].
Urządzenia i systemy mechatroniczne.
Sensoryka — wprowadzenie.

Czytaj dalej
Cena i jej funkcje
27 maj 2011
Ocena: brak

Cena w życiu gospodarczym spełnia trzy zasadnicze funkcje: informacyjną, dochodową i redystrybucyjną.

Czytaj dalej
Pojęcie i rodzaje rynku
27 maj 2011
Ocena: brak

Rynek to ogół warunków ekonomicznych, w których dochodzi do zawierania transakcji wymiennych między sprzedawcami oferującymi towary i usługi a nabywcami reprezentującymi potrzeby poparte określonymi funduszami nabywczymi.

Czytaj dalej
Zasoby ekonomiczne
27 maj 2011
Ocena: brak

Zasoby ekonomiczne obejmują wszystko to, co jest wymagane i wykorzystywane do produkcji dóbr i usług.

Czytaj dalej
Style kierowania
27 maj 2011
Ocena: brak

Od sposobu kierowania zależą często postawy samych pracowników na które składac się mogą postawy akceptujące decyzje szefa lub postawy przeciwstawne, przejawiające się negowaniem, biernością lub lekceważeniem tych decyzji.

Czytaj dalej