Obliczanie pola powierzchni i objętości walca w zadaniach praktycznych.
29 maj 2007
Ocena: brak

Jest to konspekt lekcji matematyki w klasie drugiej zasadniczej szkoły zawodowej. Lekcja jest przeprowadzona metodą pracy w grupach. Uczniowie otrzymują zestawy przemiotów i ich zadaniem jest sformułowanie treści zadania, rozwiązanie tego zadania oraz prezentacja tego zadania pod koniec lekcji.

Czytaj dalej
Klasyfikacja trójkątów
25 maj 2007
Ocena: brak

Prezentacja do lekcji matematyki z klasyfikacji trójkątów. Celem lekcji jest poznanie definicji trójkątów i rodzajów trójkątów, a także sprawdzenie wiedzy słuchaczy przez rozwiązanie testu.

Czytaj dalej
Przypomnienie wiadomości o wielomianach. Działania na wielomianach.
25 maj 2007
Ocena: brak

Scenariusz lekcji matematyki przeznaczony dla uczniów klasy I LU. Celem lekcji jest nie tylko poznanie przez słuchacza pojęć wielomianu, ale także umiejętność wykonywanie działań na wielomianach.

Czytaj dalej
Konspekt lekcji z matematyki
01 maj 2007
Ocena: brak

Konspekt ten przeznacziny jest dla klasy pierwszej technikum zywienia z matematyki wykorzystując komputer i arkusz klakulacyjny do tworzenia wykresu

Czytaj dalej
Scenariusz lekcji powtórzeniowej dla klasy II liceum
18 sierpień 2006
Ocena: 1

Umiejętne powtórzenie przerobionego materiału to połowa sukcesu na dobrze napisaną pracę klasową. Tylko jak to zrobić?

Czytaj dalej