Przejścia video i efekty video
24 styczeń 2008
Ocena: brak

Prezentuję konspekt lekcji informatyki lub lekcji technologii informacyjnej „Przejścia video i efekty video”. Tematem zajęć jest obróbki filmu za pomocą aplikacji dołączonej standardowo do systemu Windows. Jednocześnie polecam wykorzystać w prowadzeniu tych zajęć stworzona przeze mnie interaktywną prezentację „Podstawowy obsługi programu Windows Movie Maker” znajdującą się w dziale Pliki.

Czytaj dalej
Wstępny projekt filmu
24 styczeń 2008
Ocena: 1

Prezentuję konspekt lekcji informatyki lub lekcji technologii informacyjnej „Wstępny projekt filmu”. Tematem zajęć jest obróbki filmu za pomocą aplikacji dołączonej standardowo do systemu Windows. Jednocześnie polecam wykorzystać w prowadzeniu tych zajęć stworzona przeze mnie interaktywną prezentację „Podstawowy obsługi programu Windows Movie Maker” znajdującą się w dziale Pliki.

Czytaj dalej
Podstawy pracy z edytorem Windows Movie Maker
24 styczeń 2008
Ocena: brak

Prezentuję konspekt lekcji informatyki lub lekcji technologii informacyjnej „Podstawy pracy z edytorem Windows Movie Maker”. Tematem zajęć jest obróbki filmu za pomocą aplikacji dołączonej standardowo do systemu Windows. Jednocześnie polecam wykorzystać w prowadzeniu tych zajęć stworzona przeze mnie interaktywną prezentację „Podstawowy obsługi programu Windows Movie Maker” znajdującą się w dziale Pliki.

Czytaj dalej
Nauka obsługi arkusza kalkulacyjnego na lekcjach informatyki w korelacji z innym
01 czerwiec 2006
Ocena: brak

Korzystanie z komputera może uatrakcyjnić każdą lekcję. Program Excel umożliwia wykonywanie obliczeń i wykresów z każdego przedmiotu. Przedstawiam kilka zadań, które sprawią, że uczeń rozwiązując je zdobędzie nie tylko umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego, ale także powtórzy lub pogłębi wiedzę z innych przedmiotów. W ten sposób obsługa Excela nie jest już dla uczniów sztuką „samą dla siebie”, ale rozwija ucznia na wielu płaszczyznach i uczy go rozwiązywania konkretnych problemów przy pomocy komputera.

Czytaj dalej
Kaskadowe arkusze stylów CSS.
14 luty 2005
Ocena: 3

Arkusze stylów CSS (Cascading Style Sheets) pozwalają na bardziej efektywną kontrolę nad formatowaniem dokumentów niż zwykły HTML. Niektóre ustawienia niemożliwe w zwykłym HTML-u, stają się możliwe dzięki wykorzystaniu CSS.

Czytaj dalej