Doświadczenia ilustrujące właściwości alkoholi jedno- i wielowodorotlenowych
30 wrzesień 2006
Ocena: brak

Opracowane doświadczenia mogą być pomocne przy realizacji materiału w klasie biologiczno-chemicznej lub na kółku chemicznym w szkole średniej.

Czytaj dalej
Scenariusz lekcji - hospitacja diagnozująca
02 czerwiec 2006
Ocena: 1

Reforma oświaty przyniosła nam wprowadzenie nowego rozumienia celów edukacji, zasad uczenia oraz sposobów sprawowania nadzoru pedagogicznego, w tym i nowe rozumienie hospitacji. Mając to na względzie przygotowałam i przeprowadziłam lekcję w formie hospitacji diagnozującej.

Czytaj dalej
Reakcje hydrolizy soli
18 maj 2006
Ocena: brak

Scenariusz leckji chemi dla uczniów klasy 1 liceum ogólnokształcącego przeprowadzonej w ramach zewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły. 

Czytaj dalej
Eksperyment chemiczny jako punkt wyjścia w procesie poznania
30 kwiecień 2006
Ocena: brak

Celem nauczania chemii jest zapoznanie uczniów z  podstawami tej nauki jako nauki przyrodniczej, pokazanie jej związków z innymi dziedzinami oraz ochroną środowiska naturalnego. Znaczącą rolę w tym procesie odgrywa eksperyment, któremu towarzyszyć powinno poznawanie nowoczesnych metod badawczych oraz technik eksponowania wyników badań. Uczniowie, wraz z poznawaniem otaczającej ich rzeczywistości i uczestniczeniem w jej kształtowaniu mogą poznawać samych siebie, rozwijać swoje zdolności, zainteresowania, motywy, postawy. Dobór i rodzaj treści edukacji chemicznej pozwala łączyć wiedzę doświadczalną z wiedzą teoretyczną, co z kolei umożliwia aktywizowanie uczniów procesie nauczania oraz sprawia, ze lekcje mogą być prowadzone w sposób atrakcyjny i ciekawy. Doświadczenia sprawdzające hipotezy powinny byś tak zaprojektowane, aby były podobne do naukowego procesu badawczego i stanowiły integralną część przygotowania ucznia do życia.

Czytaj dalej
Metanal i etanal – ich właściwości. Aldehydy.
29 kwiecień 2006
Ocena: brak

Propozycja konspektu z chemii przeznaczona jest do realizacji materiału w klasie II w technikum.
Celem zajęć jest zapoznanie z właściwościami aldehydów.Czytaj dalej