Bilansowanie reakcji utleniania - redukcji.
07 lipiec 2011
Ocena: brak

Konspekt do lekcji chemii w klasie ponadgimnazjalnej.

Czytaj dalej
Właściwości chromu i jego związków - konspekt lekcji
30 maj 2011
Ocena: brak

Właściwości chromu i jego związków to konspekt lekcji (2 godziny) dla klasy biologiczno-chemicznej

Czytaj dalej
Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów
07 lipiec 2007
Ocena: brak

Sprawdzian pozwala sprawdzić stopień opanowania materiału przez uczniów realizujących Program nauczania chemii w liceum ogólnokształcącym. liceum profilowanym i technikum- kształcenie ogólne w zakresie podstawowym.

Czytaj dalej
Izomery
05 marzec 2007
Ocena: brak

Chemia organiczna to chemia atomów węgla. Atomy węgla mają zdolność łączenia się ze sobą tworząc różnorodne struktury: łańcuchy proste, rozgałęzione, a także mogą zamykać się w pierścienie. Oprócz pojedynczych wiązań między atomami węgla mogą występować wiązania podwójne lub potrójne. Takie właściwości atomów węgla, jego budowa pozwala wyjaśnić tak wielką różnorodność związków organicznych. Istnieje jeszcze jedna przyczyna tego zjawiska. Jest to tak zwana izomeria (izos- równy, meros- część) – występowanie dwóch lub kilku związków chemicznych, których cząsteczki mają taki sam skład ilościowy, ale atomy połączone są w różny sposób. Inaczej mówiąc są to związki o takim samym wzorze sumarycznym, ale różnią się wzorem strukturalnym. Znanych jest na przykład 5 związków o wzorze sumarycznym C6H14, 18 o wzorze C8H18 i już 75 o wzorze C10H22. Jak widać liczba izomerów wzrasta szybko wraz ze wzrostem liczby atomów w cząsteczce.

Czytaj dalej
Analiza wybranych wskaźników zanieczyszczenia wody.
31 grudzień 2006
Ocena: brak

Przedstawiam konspekt lekcji chemii przeznaczony dla uczniów szkoły średniej. Podjęte zagadnienie jest konsekwencją przeprowadzonej wcześniej wycieczki, na której pobrano próbki wody z miejscowej rzeczki i stawu. Podstawowym założeniem lekcji jest pokazanie młodzieży jak ciekawa może być chemia w praktyce.

Czytaj dalej