Wzmacnianie mięśni (mm) posturalnych poprzez specjalistyczne ćwiczenia oraz gry i zabawy ruchowe
12 czerwiec 2009
Ocena: brak

Jestem nauczycielem wychowania fizycznego w ZSZ specjalnych. Ukończyłam studia podyplomowe z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej na AWF-ie w Katowicach. Pragnę przedstawić moim koleżankom i kolegom tok lekcji dla pleców okrągłych.

Czytaj dalej
Krakowiak i inne tańce narodowe
27 maj 2009
Ocena: 3

Zajęcia te są przykładem prostego wykorzystania nabytych wcześniej przez dzieci umiejętności, wiadomości z dziedziny muzycznej.Jednocześnie przebieg i działania uczniów są skierowane na bardziej kreatywne rozwiązania oraz na kształtowanie pozytywnych postaw podczas współdziałania w grupie.

Czytaj dalej
Minikoszykówka
26 maj 2009
Ocena: brak

Przedstawiam scenariusz zajęć z wychowania fizycznego dotyczący nauki kozłowania piłki.

Czytaj dalej
Nauka tańca towarzyskiego CHA-CHA
26 maj 2009
Ocena: brak

Konspekt lekcji wychowania fizycznego. Główne cele lekcji to: poprawa koordynacji ruchowo-przestrzennej, rozwijanie wytrzymałości, zwiększanie poczucia rytmu, zapoznanie z podstawowymi krokami tańca towarzyskiego CHA-CHA.

Czytaj dalej
Zabawy ruchowe z zastosowaniem barw
06 czerwiec 2008
Ocena: brak

Konspekt lekcji wychowania fizycznego z powodzeniem wykorzystaja nauczyciele stazyści jak i nauczyciele z duzym doświadczeniem.Konspekt realizuje sciezki międzyprzedmiotowe- korelacja WF, muzyki i sztuki.

Czytaj dalej