Nauczanie pracy nóg w kraulu poprzez zabawy w wodzie.
20 kwiecień 2005
Ocena: brak

Zabawa jest najlepszą drogą prowadzącą do tego co nowe, w sposób przystępny i interesujący dla dziecka w młodszym wieku szkolnym. Propozycja ta przeznaczona jest dla nauczycieli, którzy uczą początkowej fazy pływania, elementarnych ruchów poruszania się w wodzie. Konspekt nie jest określony dla konkretnej klasy, ponieważ może być on wykorzystany jako nauka lub doskonalenie techniki pracy nóg w kraulu u dzieci od pierwszej do trzeciej klasy szkoły podstawowej.

Czytaj dalej
Nauka przewrotu (salta) z miejsca w pozycji zgrupowanej
19 kwiecień 2005
Ocena: brak

Wolny przewrót w tył z miejsca jest podstawowym elementem w grupie wolnych przewrotów w tył, na bazie którego następuje ewolucja rozwoju techniki i złożoności koordynacyjnej ćwiczeń (elementów ) akrobatycznych .

Czytaj dalej
Zestaw ćwiczeń kształtujących nawyk prawidłowej postawy
17 kwiecień 2005
Ocena: brak

Zasadniczym elementem profilaktyki i korekcji wad postawy ciała, w tym skolioz są ćwiczenia wyrabiające nawyk prawidłowej postawy.

Czytaj dalej
Gry i zabawy w nauczaniu pływania
15 kwiecień 2005
Ocena: brak

Zestaw zabaw. Gry i zabawy w nauczaniu pływania. Doskonalenie umiejętności pływania, hartowanie organizmu

Czytaj dalej
Konspekt lekcji z aerobiku
14 kwiecień 2005
Ocena: brak

Aerobik – ćwiczenia muzyczno-ruchowe – zestaw ćwiczeń podnoszących sprawność ruchową.

Czytaj dalej