Rzutowanie prostokątne brył obrotowych, a rozwijanie wyobraźni przestrzennej.
24 maj 2006
Ocena: brak

Rozwijanie wyobraźni przestrzennej jest jednym z najtrudniejszych do zrealizowania celów nauczania.Słabo rozwinięta wyobraźnia przestrzenna jest powodem wielu błędów popełnianych przez uczniów podczas rzutowania.

Czytaj dalej
Badanie właściwości prądu – montaż obwodów elektrycznych
14 maj 2006
Ocena: brak

Obecnie w wielu szkołach brak pracowni do nauczania techniki. Jednak w placówkach, które nie są w nie wyposażone, można przeprowadzać ciekawe lekcje z tego przedmiotu. Moją intencją jest pokazanie, jak można przeprowadzić ciekawą lekcję z techniki mając do dyspzycji zestaw małego elektronika.

Czytaj dalej
Arkusze rysunkowe – tworzenie formatów.
27 marzec 2006
Ocena: brak

Dostrzeganie znaczenia normalizacji w technice i w życiu człowieka.
Poznawanie podstawowych zasad konstruowania rysunku technicznego poprzez tworzenie formatów arkuszy rysunkowych.

Czytaj dalej