W warzywnym koszyku-warzywnik. Utrwalenie pisowni wyrazów z «ó», «u», «rz» i «ż».
06 kwiecień 2011
Ocena: brak

Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie IV-V-VI Szkoły Podstawowej Specjalnej

Czytaj dalej
Wyodrębnianie postaci i zdarzeń w baśni J.CH.Andersena pt. «Brzydkie kaczątko». Ustalenie kolejności zdarzeń. Pisownia wyrazów z ó wymiennym.
06 kwiecień 2011
Ocena: brak

Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie V-VI Szkoły Podstawowej Specjalnej

Czytaj dalej
Marcowe przysłowia. Poznajemy przysłowia o marcowej pogodzie.
06 kwiecień 2011
Ocena: brak

Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie V-VI Szkoły Podstawowej Specjalnej

Czytaj dalej
«Bajki wam niosę» – nauka płynąca z bajek Ignacego Krasickiego
24 luty 2011
Ocena: brak

Konspekt skierowany jest do uczniów klas V szkoły podstawowej. Jest to świetna lekcja powtórzeniowa, utrwalająca znajomość poznanych bajek Ignacego Krasickiego.

Czytaj dalej
Rozprawa sądowa nad królem Koryntu
11 luty 2011
Ocena: brak

«Rozprawa sądowa nad królem Koryntu» to doskonała lekcja powtórzeniowa ze znajomości mitów greckich i rzymskich.

Korzystając z metody dramy — uczniowie wcielają się w role sędziów, prokuratorów, obrońców i skazańca, utrwalamy znajomość mitu o Syzyfie. Lekcja jest dobrą zabawą dla wszystkich, a jednocześnie uczniowie przyswajają sobie podstawowe wiadomości z zakresu mitologii.

Czytaj dalej