Gimnastyka korekcyjna — stopy płaskie i płasko - koślawe
01 kwiecień 2013
Ocena: brak

Gry i zabawy z elementem korekcji wzmacniające krótkie mięsnie stóp

Czytaj dalej
«W zaczarowanym ogrodzie»
20 marzec 2013
Ocena: brak

Przedstawiam konspekt zajęć dla uczniów klas szkoły podstawowej i oddziałów rewalidacyjno- wychowawczych z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim uczęszczajacych do Specjalnego Ośrodka Szkolno — Wychowawczego w Żukowie. Były one kontynuacja zajęć z poprzedniego roku ( «Wiosenny spacer po łące») i miały na celu podsumowanie wiadomosci dotyczących cech charakterystycznych wiosny, które możemy dostrzec w ogrodzie.

Czytaj dalej
«Ściągam! — czy robię coś złego?»
11 marzec 2013
Ocena: 5

Uczniowie nie widzą problemu w tym, że spisują zadania z Internetu, że oszukują na sprawdzianach. Ta lekcja wychowawcza może otworzyc im oczy, że jednak robią coś złego oszukując.

Czytaj dalej
"Do czego służy kłótnia"
02 luty 2013
Ocena: brak

Scenariusz zajęć dla uczniów w wieku od 10 do 14 lat, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym realizowanych w ramach innowacji pedagogicznej «Terapia ruchem».

Czytaj dalej
„Z plecakiem przez Polskę - Tatry”
31 styczeń 2013
Ocena: brak

Scenariusz zajęć pozalekcyjnych z cyklu „Z plecakiem przez Polskę - Tatry”

Czytaj dalej