Konspekt lekcji wychowawczej — Problemy społeczeństwa polskiego
29 maj 2013
Ocena: brak

Konspekt lekcji wychowawczej — Problemy społeczeństwa polskiego

Czytaj dalej
Mówię TAK osobom niepełnosprawnym
27 maj 2013
Ocena: brak

Konspekt lekcji wychowawczej dla uczniów szkoły podstawowej dotyczący problematyki tolerancji wobec osób niepełnosprawnych. Scenariusz ma na celu uwrażliwić uczniów na problemy osób niepełnosprawnych i spowodować, że zaczną niwelować przeszkody stojące pomiędzy nimi.

Czytaj dalej
Mania posiadania – to nie dla mnie!
27 maj 2013
Ocena: brak

Konspekt lekcji wychowawczej dla uczniów szkoły podstawowej dotyczący problematyki konsumpcjonizmu, który ogarnia także uczniów. Scenariusz ma na celu zmianę punktu widzenia dzieci wobec nadmiernego gromadzenia przedmiotów i wiary w to, że posiadanie daje szczęście.

Czytaj dalej
Doskonalenie techniki ruchu ramion w stylu grzbietowym. Zabawy utrwalające leżenie na wodzie, poślizgi. Elementy nurkowania.
17 maj 2013
Ocena: 5

Przyswajanie umiejętności pływania poprzedza wykonanie szeregu ćwiczeń pływackich, które oddziaływują korzystnie na stan zdrowi i rozwój fizyczny człowieka. Rozwijają cechy motoryczne, wywierają korzystny wpływ na system naczyniowo-sercowy, rozwój kośćca i oddychanie. Hartują i podwyższają odporność na przeziębienia. Korygują wady postawy i wspomagają ich usuwanie. Metoda grupowego prowadzenia zajęć z pływania wywiera korzystny wpływ na kształtowanie cech osobowości: koleżeńskość, przyjaźń, poczucie odpowiedzialności. Nauka pływania wymaga od ćwiczącego dużego wysiłku woli, pokonania wielu trudności, systematyczności, stanowczości i odwagi. Wpływa dodatnio na rozwój cech wolicjonalnych i umysłowych.

Czytaj dalej
Lekcja gimnastyki korekcyjnej
12 maj 2013
Ocena: 5

KONSPEKT LEKCJI GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ
Prowadzący: Michał Korzeniewski
Klasa: II A
Ilość dzieci: 13

Przybory i przyrządy: ławki gimnastyczne, woreczki, piłki, drabinki, kocyki, piłki pingpongowe, hula-hop, przybory specjalistyczne do korygowania płaskostopia, masażery stóp, laski gimnastyczne, ciężarki 1 kg.

Temat: Ćwiczenia na obwodzie stacyjnym dla różnych grup dyspanseryjnych.
Uwagi: Ze względu na posiadanie przez uczennicę urządzenia do podawania automatycznie insuliny (umieszczonego na brzuchu), pozycje wyjściowe dla niej w niektórych ćwiczeniach zostały zmienione.

Czytaj dalej