Jak przygotować prezentację multimedialną w Ms PowerPoint?
21 październik 2005
Ocena: brak

Opracowanie "Jak przygotować prezentację multimedialną w MS PowerPoint?" przygotowuje użytkownika komputera do przygotowania planu prezentacji, a następnie opracowania konspektu. Jak ważne jest zdefiniowanie celu prezentacji może przekonać się ten użytkownik, który przygotowywał prezentację.

Czytaj dalej
Wyszukiwanie informacji w sieci Internet
31 maj 2005
Ocena: 2

Konspekt lekcji informatyki albo kółka informatycznego w klasie V lub VI. Dotyczy wyszukiwania informacji w Internecie na stronach o podanym adresie, co zapobiega przed dotarciem uczniów do niepożądanych wiadomości. Na lekcji można atrakcyjnie doskonalić wśród uczniów umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem.

Czytaj dalej
Możliwości wykorzystania komputera w pracy z uczniem.
18 maj 2005
Ocena: brak

Konspekt lekcji informatyki w klasie piątej szkoły podstawowej prezentujący możliwości wykorzystania komputera w pracy z uczniem.

Czytaj dalej
Poznanie sposobu wprowadzenia korekty w edytorze graficznym Paint.
21 kwiecień 2005
Ocena: brak

Wykorzystanie technologii informatycznej w kształceniu zintegrowanym.

Czytaj dalej
Praca z gotowym tekstem, poznajemy zasady ruchu drogowego
22 luty 2005
Ocena: brak

SCENARIUSZ LEKCJI - informatyka, klasa VI szkoły podstawowej

Temat: Praca z gotowym tekstem, poznajemy zasady ruchu drogowego

Czytaj dalej