Płanety Układu Słonecznego
27 październik 2010
Ocena: brak

Lekcję tę prowadzę przy pomocy pokazu w PowerPointcie. Pokaz taki jest świetnym narzędziem na lekcji astronomii.

Czytaj dalej
Program autorski: Historia i wychowanie "Piotrków – mój dom moje miasto."
02 czerwiec 2010
Ocena: 3

Opracowany program edukacji regionalnej przeznaczony jest do realizacji w klasach I-III szkoły podstawowej. To właśnie ten przedział wiekowy jest najlepszy do zasiania pierwszego ziarnka wiedzy. Małe dzieci są bardziej otwarte i ciekawe tego co je otacza. Żyją prawdziwymi emocjami i trudno jest im oszukiwać.
Mimo, iż program dotyczy pracy z dziećmi w świetlicy szkolnej, to może być on zmodyfikowany i wykorzystany na zajęciach dydaktycznych przez nauczycieli kształcenia zintegrowanego. Natomiast dla klas starszych może stanowić powtórkę z historii.

Czytaj dalej
Położenie i podział administracyjny Polski
25 maj 2009
Ocena: brak

W ramach powtórzenia informacji o naszym kraju można przeprowadzić lekcję z mapami. Uczniowie ponanaja mapy krajobrazowe, administacyjne i tematyczne Polski.

Czytaj dalej
Powtarzamy wiadomości o krajobrazach Europy
01 czerwiec 2006
Ocena: brak

Materiał pomocny w przygotowaniu zajęć lekcyjnych z przyrodyw klasie V utlwalających wiadomości o krajobrazach Europy

Czytaj dalej
Test sprawdzający wiedzę i umiejętności z geografii
29 maj 2006
Ocena: brak

Przygotowany test sprawdzający wiedzę i umiejętności z przedmiotu geografia w drugim semetrze pozwolił na opracowanie raportu z wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania z tego przedmiotu

Czytaj dalej