Poznajemy zwierzęta bezkręgowe. Lekcja w terenie i pracowni komputerowej.
30 październik 2006
Ocena: brak

Lekcja biologii dla II klasy gimnazjum szkoły specjalnej. Zajęcia odbywają się w terenie z wykorzystaniem aparatu fotograficznego w celu poznania zwierząt bezkręgowych.Czas trwania 2 godziny w terenie 1 godzina w pracowni komputerowej.

Czytaj dalej
Różnorodność kręgowców i środowisk ich życia
25 maj 2006
Ocena: brak

Powtarzanie wiadomości o kręgowcach.Praca w zespole i indywidualna na lekcji przyrody w klasie 6

Czytaj dalej
Człowiek a zasoby przyrody
10 maj 2006
Ocena: 1.33

Jest to scenariusz zajęć przeznaczony dla drugiego etapu nauczania (kl.IV-VI) w ramach realizacji ścieżki ekologicznej. Celem zajęć jest wykazanie wpływu działalności człowieka na środowisko oraz ukazanie korelacji geografii z biologią.

Czytaj dalej
Wykrywanie produktów fotosyntezy
15 marzec 2006
Ocena: brak

Interesujaca lekcja wykrywania produktów fotosyntezy z zastosowaniem
aktywnych metod nauczania takich jak zabawa w detektywa i użyciem
prostych odczynników chemicznych.


Czytaj dalej
Środowiska życia stawonogów.
26 kwiecień 2005
Ocena: brak

Cele lekcji zostały sformułowane w kategoriach wiadomości i umiejętności. Dobór celów umożliwia kształtowanie u uczniów umiejętności kluczowych określonych w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 15.02.1999r.

Czytaj dalej