Kwasy, sole i zasady – badamy właściwości niektórych substancji nieorganic
04 czerwiec 2006
Ocena: brak

 Scenariusz ten jest bardzo dobrym pomysłem na lekcję pokazową z chemii, jak również może być wykorzystany jako lekcja powtórzeniowa.

Czytaj dalej
Pomoc dydaktyczna z chemii
02 czerwiec 2006
Ocena: brak

Każdy nauczyciel na stażu musi wykazać się umiejętnością pisania konspektów. W celu ułatwienia życia młodym nauczycielom, umieszczam konspekt do lekcji chemii dla klas licealnych: "Wiązanie jonowe". Ufam, że przynajmniej w ten sposób stażyści pośpią sobie kilka godzin dłużej.

Czytaj dalej
Aktywność chemiczna metali
27 maj 2006
Ocena: brak

Jest to scenariusz lekcji chemii utrwalającej wiadomości dotyczące procesów i reakcji zachodzących w roztworach i zapoznających uczniów z szeregiem napięciowym metali.

Czytaj dalej
Budowa cząsteczek alkoholi.
25 maj 2006
Ocena: 1.5

Uczeń sam buduje modele cząsteczek alkoholi na bazie modeli alkanów - na podstawie modelu zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne.

Czytaj dalej
Przemysł szklarski w Polsce i wykorzystanie opakowań szklanych.
23 maj 2006
Ocena: brak

Propozycja ciekawej lekcji chemii tzn.: wycieczki dydaktycznej. Przedstawiam tu scenariusz zajęć przeprowadzonych podczas wycieczki do huty szkła Biaglass  w Białymstoku. Moi uczniowie byli zachwyceni tą formą zajęć.

Czytaj dalej

Atom i cząsteczka
05.31.10, 11:51
Przeczytaj
Reakcje łączenia (syntezy)
01.25.10, 21:05
Przeczytaj