WALES - AN 'ALMOST SECRET COUNTRY'
08 sierpień 2004
Ocena: brak

To drugi z cyklu przygotowywanych konkursów o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Jego założenia, charakter zadań , części składowe oraz regulamin są identyczne jak Konkursu Wiedzy o Szkocji.

Czytaj dalej
Konkurs wiedzy o Szkocji dla klas I liceum.
28 lipiec 2004
Ocena: brak

Konkurs wiedzy o Szkocji jest pierwszym z cyklu przygotowywanych konkursów o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
Celem konkursu jest utrwalenie oraz pogłębienie wiedzy o Szkocji, jak również doskonalenie znajomości języka angielskiego

Czytaj dalej
Rozmowy sterowane - propozycje zadań
29 maj 2004
Ocena: brak

Propozycje zadań typu maturalnego, które mogą być wykorzystane zarówno przez uczniów przystępujących w 2005r do ustnej matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym, jak i przez nauczycieli klas maturalnych.

Czytaj dalej
Sprawdzian z języka angielskiego w II kl. Liceum.
16 maj 2004
Ocena: brak

Zgodnie a aktami prawnymi regulującymi przeprowadzanie egzaminów maturalnych, uczniowie obecnych klas II Liceum Profilowanego, będą zdawać w roku 2005 egzamin maturalny według nowych zasad.

Czytaj dalej