Czy znasz Potop H. Sienkiewicza?
23 kwiecień 2007
Ocena: 3.67

Test dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych badający znajomość treści Potopu H. Sienkiewicza.

Czytaj dalej
Barok - sprawdzian i umiejętności
23 kwiecień 2007
Ocena: 2

Sprawdzian bada opanowanie wiadomości z zakresu literatury i kultury baroku oraz umiejętność analizy tekstu poetyckiego.

Czytaj dalej
Czy znasz Lalkę B. Prusa?
23 kwiecień 2007
Ocena: 2

Test przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych sprawdzająćy znajomość treści Lalki B. Prusa.

Czytaj dalej
Mitologia, Biblia- praca klasowa z języka polskiego ( test)
27 styczeń 2007
Ocena: 5

Jest to praca klasowa, sprawdzająca wiadomości uczniów pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej, z zakresu materiału literackiego, dotyczącego mitologii greckiej oraz Biblii.Test opracowany jest dla dwóch rzędów.

Czytaj dalej
Życie i twórczość Jana Kochanowskiego
23 październik 2006
Ocena: 2

Przedstawiam Państwu propozycję przeprowadzenia konkursu literackiego, która może być wykorzystana celem organizacji podobnych działań oświatowych na skalę powiatu, szkolną lub jako konkurs klasowy. Pytania konkursowe przygotowane przez nas mogą także posłużyć jako pomoc na lekcji podsumowującej życie i twórczość Jana Kochanowskiego.

Czytaj dalej