Średniowiecze -sprawdzian
23 luty 2010
Ocena: 1

Sprawdzian obejmuje okres średniowiecza, a dotyczy zarówno wiedzy, jak i umiejętności analizy tekstu z epoki.

Czytaj dalej
Konkurs nt. życia i twórczości sylwetki roku 2009 — JULIUSZA SŁOWACKIEGO
17 listopad 2009
Ocena: brak

Przedstawiam Państwu kartę konkursową z pytaniami dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, którą można wykorzystać podczas lekcji języka polskiego lub obchodów rocznic związanych z postacią Juliusza Słowackiego.

Czytaj dalej
Śladami Żeromskiego
01 maj 2008
Ocena: brak

„ŚLADAMI ŻEROMSKIEGO” – krzyżówka dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego. Krzyżówka jest przeznaczona dla uczniów liceum. Przeprowadziłyśmy ją w ramach pierwszego etapu konkursu szkolnego pt. „Śladami Stefana Żeromskiego” promującego wiedzę o naszym patronie szkolnym. Rozwiązaniem krzyżówki jest cytat z „Dzienników” S. Żeromskiego.

Czytaj dalej
TRENY J.Kochanowskiego - analiza, interpretacja wybranych utworów
23 kwiecień 2008
Ocena: brak

Praca kontrolna sprawdza umiejętność analizy i interpretacji omawianych wcześniej TRENÓW J.Kochanowskiego, utrwala znajomość treści utworów i terminologii teoretycznoliterackiej. Sprawdzian trwa jedną lekcję. Uczniowie podzieleni na dwie grupy otrzymują treść powielonych TRENÓW: I i X (I grupa) , I i V (II grupa). Pytania dotyczące TRENU I są wspólne dla obu grup.

Czytaj dalej
Znam, używam i rozumiem – konkurs znajomości wyrazów niepospolitych
28 październik 2007
Ocena: brak

W czasach ekonomizacji języka i ogromnego zubożenia słownictwa u młodych ludzi, warto pokusić się o przeprowadzenie tego typu konkursu. Problemem stało się w dzisiejszych czasach rozumienie tekstu czytanego. Młodzi ludzie nie rozumieją znaczenia większości słów, które są do nich kierowane na lekcjach języka polskiego. Konkurs ma na celu zachęcenie uczniów do pogłębiania własnych kompetencji językowych

Czytaj dalej