Sportowiec Roku
29 maj 2013
Ocena: brak

KONKURS ,,SPORTOWIEC ROKU’’

Czytaj dalej
Gminne Zawody Szkoł Wiejskich — Dzień Dziecka na sportowo
13 kwiecień 2010
Ocena: 4

Gminne Zawody, które zorganizowałam z okazji Dnia Dziecka okazały się bardzo ciekawą i niezwykle atrakcyjną formą spędzania czasu w atmosferze zabawy i radości. Mam nadzieję, iż publikacja opracowanego programu zawodów, zainspiruje innych nauczycieli do organizowania podobnych imprez sportowych dla swoich podopiecznych oraz ułatwi ich realizację.

Program zawodów napisałam z myślą o uczniach których uczę oraz o lokalnym środowisku. Postanowiłam opracować program, którego celem będzie:

  • aktywacja i integracja środowiska lokalnego – stworzenie możliwości uczestnictwa dzieci szkół wiejskich w zawodach a tym samym sprawdzenia poziomu własnej sprawności i umiejętności ruchowych
  • konsolidacja środowiska lokalnego w działaniach na rzecz wspólnego dobra 
  • profilaktyka antyalkoholowa i antynikotynowa – popularyzowanie gier i zabaw ruchowych, promowanie zdrowego, bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu a tym samym zmniejszenie ryzyka kontaktu dzieci ze środkami psychoaktywnymi, kształtowanie zdrowego stylu życia bez potrzeby stosowania używek
  • rozwój twórczego potencjału dzieci w warunkach zabawy
  • włączenie w uczestnictwo możliwie jak największej ilości dzieci poprzez rozpiętość, różnorodność proponowanych konkursów, konkurencji.
  • kształtowanie umiejętności współdziałania zespołowego opartego na wzajemnym zaufaniu, życzliwości, pomocy, poszanowaniu współpartnera i rywala, 
  • wdrażanie do uczciwej rywalizacji, przestrzegania zasad «fair play»
  • wytworzenie w świadomości ucznia obrazu prawidłowej postawy sportowca i kibica
  • dynamizowanie procesu dydaktycznego poprzez stworzenie możliwości sprawdzenia własnych umiejętności w walce.

Czytaj dalej
Regulamin Mistrzostw Szkoły w Trójboju Lekkoatletycznym
27 sierpień 2006
Ocena: brak

Przedstawiony regulamin może służyć jako wzór do przygotowywaniapodobnego typu dokumentów. Mam nadzieję że ułatwi komuś pracę.

Czytaj dalej
Metody oceny sprawności fizycznej
01 czerwiec 2006
Ocena: brak


Jestem nauczycielem wychowania fizycznego. Pracuję w szkole podstawowej od 1991roku. Przeprowadzam wśród uczniów sprawdziany dotyczące sprawności fizycznej. Postanowiłam zamieścić artykuł  jakimi narzędziami można posługiwać się- badając sprawność fizyczną dzieci i młodzieży.Metody oceny sprawności fizycznej

Czytaj dalej