Turniej ekologiczny dla szkoły podstawowej- z ekologią na wesoło. c.d.
01 maj 2006
Ocena: brak

Scenariusz turnieju ekologicznego dla uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej.

Czytaj dalej
Turniej ekologiczny dla szkoły podstawowej- z ekologią na wesoło.
01 maj 2006
Ocena: brak

Scenariusz turnieju ekologicznego dla uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej.

Czytaj dalej
Konkurs wiedzy ekologicznej dla klas młodszych
25 kwiecień 2006
Ocena: brak

Konkurs wiedzy ekologicznej przeznaczony jest dla uczniów klasy III szkoły podstawowej. Zawiera zadania wielokrotnego wyboru i zadania otwarte, których tematyka skoncentrowana jest wokół treści przyrodniczych, a w szczególności dotyczy ochrony zwierząt, roślin i kształtowania postawy ekologicznej u dzieci.

Czytaj dalej
Turniej EKO MAT
11 kwiecień 2006
Ocena: brak

Co roku w naszej szkole z okazji tygodnia ekologicznego, organizujemy turniej ekologiczno-matematyczny, ktory cieszy się wśrod uczniow duzym powodzeniem. Warto w ten sposob propagowac wiedze. Uczniowie lubia sie bawić.

Czytaj dalej
Matka Ziemia ostrzega.
15 listopad 2005
Ocena: brak

Promowanie postawy proekologicznej, najpełniej może odbywać się przez uświadomienie oddziaływania stanu środowiska na zdrowie i życie człowieka.

Czytaj dalej