Gminny konkurs ekologiczny - Ekologia na co dzień
25 maj 2006
Ocena: brak

Konkurs ekologiczny dla szkoły podstawowej jako forma edukacji ekologicznej. Szkoły wyrażające chęć wzięcia udziału w konkursie wybierają spośród swoich uczniów trzyosobową drużynę. Każda drużyna wybiera swojego kapitana, który odpowiada na pytania. Treść odpowiedzi jest uzgadniana z pozostałymi członkami zespołu. Kapitan może poprosić o odpowiedź, na zadane pytanie, innego ucznia swojej drużyny. O takiej sytuacji informuje komisję. W skład komisji wchodzą nauczyciele przyrody z każdej szkoły biorącej udział w konkursie.

Czytaj dalej
Konkurs ekologiczno - przyrodniczy
22 maj 2006
Ocena: brak

Konkurs w formie 40 pytań ze znajomości podstawowej wiedzy ekologiczno-przyrodniczej.

Czytaj dalej
Przyrodnicza zagduj-zgadula!
22 maj 2006
Ocena: brak

Konkurs przyrodniczy z wykorzystaniem rymowanek. Uczeń zgaduje nazwy zwierząt ukryte w tekscie.

Czytaj dalej
Scenariusz ''Jesteśmy miłośnikami zielonej Ziemii''
08 maj 2006
Ocena: brak

W związku z udziałem naszego przedszkola w konkursie ekologicznym o miano przedszkola ekologicznego i naczelnym zadaniem kierunkowym w obecnym roku przedszkolnym „Z ekologią na Ty”. Pojęłam wiele inicjatyw, między innymi zorganizowałam cykl spotkań z ciekawymi ludźmi (leśniczy, ekolog). Dzieci i rodzice brali udział na początku roku w „Święcie drzewa”, uczestniczyłam z moimi dziećmi w różnych konkursach plastycznych np. „Wszystkie Barwy Przyrody”, „Nasza ziemia”. Organizowałam wiele ciekawych form zajęć terenowych i pokazowych o tematyce przyrodniczo - ekologicznej. Bezpośredni kontakt ze środowiskiem naturalnym, dostarcza dzieciom wiele radości i satysfakcji, jak również daje, duże możliwości aktywności poznawczej i twórczej ekspresji dzieci. Ma to ogromne znaczenie w rozbudzaniu zainteresowań przyrodniczych, co zwiększyło szansę, że pozytywne efekty tych działań będą zauważalne w przyszłości. Cykl zajęć rozpoczęłam od sprzątania ziemi – terenu wokół przedszkola a zdobyte umiejętności przez dzieci w ciągu roku przedszkolnego, sprawdziłam na wiosennym konkursie ekologicznym, którego scenariusz przedstawiam.

Czytaj dalej
Ziemia dla dzieci
08 maj 2006
Ocena: brak

Przedstawiam Państwu scenariusz turnieju ekologicznego realizowanego w ramach edukacji ekologicznej

Czytaj dalej