Młody przyrodnik
28 kwiecień 2007
Ocena: brak

Zapewne każda szkoła organizuje wewnątrzszkolne konkursy przedmiotowe, aby sprawdzić poziom wiedzy swoich uczniów, ale też wybrać najlepszych do reprezentowania placówki w konkursach międzyszkolnych. Od trzech lat w mojej szkole podstawowej jestem organizatorką kokursu przyrodniczo - ekologicznego "Mlody Przyrodnik". Chciałabym podzielić się propozycjami zadań, które rozwiązywali uczniowie w II edycji konkursu. Sprawdziły się świetnie różnicując wyniki.

Czytaj dalej
Sprawdzian wiadomości z przyrody kl IV
24 kwiecień 2007
Ocena: 2

Prezentowany scenariusz zawiera sprawdzian przeznaczony dla uczniów kl IV, pomyślany jest jako sprawdzian całoroczny. Sprawdza wiedzę i umiejętności z zakresu przyrody. zawiera przykłady zadań, które często sprawiają uczniom trudności - może posłużyć również jako swoiste utrwalenie trudnej wiedzy. Do sprawdzianu ułożyłam również system punktowania oraz przykładowe odpowiedzi.

Czytaj dalej
Test sprawdzający z przyrody na zakończenie klasy VI
14 marzec 2007
Ocena: brak

Jest to test sprawdzający umiejętności uczniów z przyrody w klasie VI. Opracowany został na podstawie programu nauczania "PRZYRODA" dla klas IV, V, VI szkoły podstawowej - nr DKW-4014-55/99. Moze być wykorzystany przez nauczycieli przyrody do badania osiągnięć uczniów na zakończenie klasy VI szkoły podstawowej.

Czytaj dalej
Konkurs przyrodniczy dla klas 6
25 październik 2006
Ocena: brak

Przystępujący do konkursu muszą wykazać się umiejętnościami logicznego rozumowania, korzystania z informacji oraz bardzo dużą wiedzą o faunie i florze świata.
Głównym celem konkursu było wskazanie na integrację wiedzy matematycznej i przyrodniczej oraz jak zjawiska występujące w przyrodzie da się opisać w sposób matematyczny. Udział uczniów w konkursach zachęca do rozszerzania i pogłębiania swojej wiedzy przyrodniczej , zwraca uwagę na problemy ochrony przyrody w Polsce.

Czytaj dalej
Wakacje na pojezierzu mazurskim
16 październik 2006
Ocena: brak

Test jest testem interdyscyplinarnym, sprawdzającym wiadomości uczniów z języka polskiego, matematyki, historii i przyrody po klasie piątej. Skonstruowany jest na wzór sprawdzianów przychodzących z OKE. Zadania ułozone są wokół jednego tematu (Pojezierze Mazurskie). Moze być wykorzystany jako próbny sprawdzian po klasie piątej.


Czytaj dalej