Konkurs przyrodniczy dla klas I - III - pytania konkursowe
07 marzec 2004
Ocena: brak

Do konkursu przystępują 3-osobowe drużyny z klasy I, II i III. Drużyny zajmują miejsce przy oddzielnych stolikach. Każda drużyna wspólnie rozwiązuje zadania konkursowe, wybrany z każdej drużyny reprezentant udziela odpowiedzi na pytania

Czytaj dalej
Konkurs Prozdrowotny - Święto witaminek
04 marzec 2004
Ocena: brak

Celem konkursu jest propagowanie zdrowego i racjonalnego żywienia oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych dotyczących dbałości o prawidłowe, bogate w witaminy i dostosowane do potrzeb dziecka odżywianie się.

Czytaj dalej
Test Diagnozujacy
03 marzec 2004
Ocena: brak

Test diagnozujący bada wiadomości i umiejętności ucznia po ukończeniu klasy III nauczania zintegrowanego. Wykorzystałam w tym celu różne formy zadań – rozszerzone i krótkie odpowiedzi, zadania wielokrotnego wyboru.

Czytaj dalej
Międzyprzedszkolny Konkurs Bajkowy
29 luty 2004
Ocena: brak

Bajkowy konkurs jako czynnik popularyzacji literatury dzicięcej.
Rozwijanie ekspresji werbalnej, percepcji wzrokowej i słuchowej w trakcie rozwiązywania zagadek bajkowych i labiryntów,
Uwrażliwienie dzieci na dobro i zło otaczającego świata,

Czytaj dalej
Sprawdziany do kształcenia zintegrowanego z treści polonistycznch.
19 luty 2004
Ocena: brak

Sprawdziany kształcenia z treści polonistycznych

Czytaj dalej