Gminny turniej klas I-III
22 maj 2006
Ocena: brak

Gminny turniej, to okazja do spotkania się uczniów z różnych szkół i zaprezentowania swoich wiadomości i umiejętności wśród rowieniśników.

Czytaj dalej
Sprawdzian mnożenia i dzielenia w zakresie 100
20 maj 2006
Ocena: brak

Opracowanie składa się z dwóch części. I część ma na celu sprawdzenie znajomości tabliczki mnożenia i dzieleni oraz umiejętności wykonywania dzielenia z resztą. II część ma na celu sprawdzenie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych o różnym stopniu trudności ( zadania proste i złożone). Sprawdzian zawiera opracowaną przeze mnie punktację. Proponowane opracowanie może być wykorzystane przez innych nauczycieli podczas zajęć utrwalających, powtórzeniowych, a także sprawdzających umiejętności ucznia. Wybrane zadania mogą być również wykorzystane w pracy z dzieckiem wyróżniającym się szybszym tempem pracy na lekcji

Czytaj dalej
Test z matematyki dla klasy IV.
16 maj 2006
Ocena: brak

Na nauczycielu matematyki spoczywa ogromny obowiązek przygotowania uczniów do ich pierwszego w życiu egzaminu zewnętrznego. Dzięki pracy w komisji egzaminacyjnej inaczej spojrzałam na ocenianie, poznałam różnice między ocenianiem wewnątrzszkolnym a zewnętrznym. Przygotowania uczniów należy rozpocząć jak najwcześniej. Moja propozycja to test dla klasy IV.


Czytaj dalej
Konkurs matematyczny dla uczniów klasy II - kształcenie zintegrowane
14 maj 2006
Ocena: 2.5

Konkurs ma formę testu. Uczniowie rozwiązują 16 zadań o zróznicowanym stopniu trudności. Czas trwania konkursu ok. 40 minut.

Czytaj dalej
Test kompetencji z matematyki dla klasy IV
30 kwiecień 2006
Ocena: brak

Test kompetencji z matematyki dla klasy IV "Tulipan" jest testem tematycznym, przeznaczonym do sprawdzenia u uczniów klas czwartych szkoły podstawowej stopnia opanowania umiejętności opisanych w standardach wymagań egzaminacyjnych: rozumowania i wykorzystania wiedzy w praktyce. Test należy przeprowadzić pod koniec roku szkolnego. Czas przeznaczony na jego rozwiązanie to 20 minut.

Czytaj dalej