Propozycje zadań do Powiatowego Konkursu Matematycznego Klas VI
18 sierpień 2006
Ocena: brak

Nazywam się Małgorzata Forczek. Uczę matematyki w szkole podstawowej. W powiecie mieleckim organizowany jest rokrocznie Powiatowy Konkurs Matematyczny Klas VI. Podstawowym celem tego konkursu jest rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych. Każda gmina powiatu mieleckiego układa zestaw zadań konkursowych, z których później pani metodyk matematyki wybiera zadania i organizowane są etapy: gminny, a później powiatowy wyżej wymienionego konkursu. Uczniowie znają treść zadań więc mogą się wspaniale przygotować i odnosić sukcesy. Gorąco polecam zorganizowanie w państwa powiatach i gminach podobnych konkursów.- u nas się to sprawdziło.

Czytaj dalej
Test sprawdzający z matematyki dla uczniów klas IV
06 lipiec 2006
Ocena: 5

Przedstawiam test, który przeprowadziłam  pod koniec roku szkolnego wśród uczniów klas czwartych szkoły podstawowej. Celem jego było zdiagnozowanie opanowania przez uczniów umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce. Część druga zawiera poprawne odpowiedzi i schemat punktowania.

Czytaj dalej
Konkursowe zadania matematyczne dla klasy II
27 czerwiec 2006
Ocena: brak

Od kilku lat na terenie gminy Czernikowo odbywają się konkursy wiedzy uczniów klas z nauczania zintegrowanego. Dzięki tym konkursom uczniowie mają nie tylko możliwość zweryfikowania poziomu swojej wiedzy lub osiągnięcia sukcesu. Takie spotkania sprzyjają również integracji uczniów klas II -III z różnych szkół naszej gminy

Czytaj dalej
Plan i skala
01 czerwiec 2006
Ocena: brak

Przedstawiony test sprawdza wiedzę i umiejętności matematyczno-przyrosnicze uczniów klasy IV z zakresu posługiwania się skala i planem. Do testu dołączona została kartoteka oraz schemat punktowania.

Czytaj dalej
Matematyka na majówkę
30 maj 2006
Ocena: brak

Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. W swojej pracy organizuję dzieciom wiele zadań matematycznych, w których w sposób praktycznych muszą zastosować zdobyte wiadomości i umiejętności. Między innymi opracowałam według własnego pomysłu zadania do szkolnego konkursu matematyczno –sprawnościowego dla klas III, który zatytułowałam „Z matematyką na majówkę”.

Czytaj dalej