Kangurek matematyczny dla klas III
22 maj 2008
Ocena: brak

Przedstawiam Państwu projekt konkursu matematycznego jaki jest przeprowadzany od lat w naszej szkole. Głównym celem konkursu jest rozwijanie i rozbudzzenie wśród uczniów zainteresowań matematycznych, motywowanie ich do samodzielnej pracy twórczej oraz danie szany na konfrontację swoich mozliwości z możliwościami innych uczniów.

Czytaj dalej
Regulamin szkolnego konkursu matematycznego
15 maj 2008
Ocena: brak

W konkursach i olimpiadach matematycznych bierze najczęściej udział kilku uczniów z klasy wyróżniających się szczególnymi zdolnościami z zakresu tego przedmiotu. Proponowany regulamin konkursu matematycznego ma na celu zachęcenie do udziału w konkurencjach matematycznych również uczniów słabszych. Celem konkursu jest rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych poprzez wykonywanie prac plastycznych. Wykonanie obrazka za pomocą tangramu lub bryły jest w stanie wykonać każdy uczeń. Samodzielne działanie i odkrywanie, pomagają uczniom w rozumieniu pojęć i relacji zachodzących w matematyce.

Czytaj dalej
Działania pamięciowe -duże liczby - sprawdzian
15 czerwiec 2007
Ocena: brak

Jest to propozycja sprawdzianu przeznaczonego dla klasy V szkoły podstawowej. Pytania dotyczą działań pamięciowych na liczbach naturalnych oraz zapisywania i czytania wielkich liczb.

Czytaj dalej
Scenariusz turnieju międzyklasowego
29 maj 2007
Ocena: brak

Jest to scenariusz turnieju matematyczno-sportowego dla pierwszych i drugich klas technikum. Konkurs ten polega na współzawodnictwie pięcio-osobowych reprezentacji z kazdej klasy. Zespoły te rywalizują ze sobą rozwiązując ciekawe zadania matematyczne oraz wykonując konkurencje sportowe. Konkurencje te oceniane są przez jury. Zwycięzcy otrzymują: tytuł Super piątki, nagrody rzeczowe i dyplomy.

Czytaj dalej
Szkolny Konkurs Sudoku
26 październik 2006
Ocena: brak

Sudoku rozwija umysł i logiczne myślenie, czyli coś, co ma każdy z nas. Konkurs ma na celu popularyzację łamigłówek liczbowych wśród młodzieży szkolnej, rozwijanie logicznego myślenia, przewidywania, dostrzegania związków pomiędzy poszczególnymi etapami rozumowania.

Czytaj dalej