Zbiór przykładowych prac klasowych z geografii.
30 sierpień 2005
Ocena: brak

Zbiór przykładowych prac klasowych z geografii do klasy II i III gimnazjum jest kompilacją prac klasowych zamieszczonych w Poradnikach metodycznych z geografii J. Mordawskiego wyd. Rożak oraz własnych pomysłów. Sądzę ,że publikacja ta okaże się świetnym materiałem , który będzie można bezpośrednio wykorzystać na lekcjach geografii. Myślę ,że przyda się wielu nauczycielom geografii.

Czytaj dalej
Wędrówki po Europie
26 lipiec 2005
Ocena: 5

W roku szkolnym przeprowadzam wiele konkursów geograficznych. Głównym celem konkursów jest zainteresowanie uczniów przedmiotem jakim jest geografia. Dzieki konkursom uczniowie poszerzają swoją wiedzę i kształcą umiejetności korzystania z róznych żródeł informacji. Chciałabym przedstawić jeden z konkursów ,który wymaga od uczniów umiejętności korzystania z róznych map tematycznych w atlasie geograficznym

Czytaj dalej
Test sprawdzający z geografii regionalnej dla klasy I gimnazjum
26 kwiecień 2005
Ocena: 5

Wydawnictwa kuszą nauczycieli obudową metodyczną zamieszczając m.in. Książki nauczyciela, w których podają testy dla poszczególnych klas. Jest to doskonała pomoc, ale powszechna również wśród uczniów. Chcąc rzetelnie sprawdzić wiadomości i umiejętności uczniów musimy jednak starym zwyczajem sami układać testy lub modyfikować już istniejące.

Czytaj dalej
Krajobraz wyżyn Polski
16 luty 2004
Ocena: 5

„Krajobraz wyżyn Polski” jest to krótki test, pozwalający sprawdzić umiejętność czytania mapy Polski oraz stopień opanowania wiadomości dotyczących wyżyn ze szczególnym uwzględnieniem charakterystycznych elementów krajobrazu i leżących tam pomników przyrody.

Czytaj dalej