Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o ropie naftowej i gazie ziemnym
22 maj 2006
Ocena: brak

Przeglądając zasoby Internetu dostrzegłam niewielką obecność testów dotyczących uczniów szkół specjalnych,dlatego postanowiłam podzielić się swoją wiedzą. Opracowałam test sprawdzający wiadomości uczniów z chemii dla klasy II gimnazjum szkoły specjalnej.

Czytaj dalej
Diagnozowanie osiągnięć szkolnych.
27 kwiecień 2006
Ocena: 2

Diagnoza wiadomości i umiejętności uczniów gimnazjum z chemii, dział: „Atom i cząsteczka”

Czytaj dalej
Krótkie sprawdziany -chemia
14 kwiecień 2006
Ocena: brak

Podaję przykłady krótkich prac pisemnych z działów: ATOM, CZĄSTECZKA, ROZTWORY WODNE (z podziałem na grupy), tzw. kartkówek, które przeprowadziłam na lekcjach chemii w klasie I GIMNAZJUM.

Czytaj dalej
O siarce inaczej...
29 grudzień 2005
Ocena: brak

Celem konkursu jest rozszerzenie wiadomości o siarce. Zachęcam swoich uczniów do samodzielnego pogłębiania wiedzy z zakresu chemii nieorganicznej.

Czytaj dalej
Scenariusze do lekcji chemii w gimnazjum specjalnym
29 wrzesień 2005
Ocena: brak

Dokument zawiera propozycje scenariuszy lekcji chemii dla uczniów w gimnazjum specjalnym. Są to zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi.

Czytaj dalej