PSO z j. niemieckiego kl I LO
27 wrzesień 2004
Ocena: brak

W związku z tym, iż niektórzy dyrektorzy szkół wymagają od nauczycieli określenia wymagań na poszczególne oceny proponuję Państwu załącznik do Przedmiotowego Systemu Oceniania , który pomoże Państwu stworzyć swój własny schemat oceniania. Oczywiście podczas opracowania takiego systemu każdy nauczyciel powinien wziąć pod uwagę specyfikę szkoły oraz możliwości uczniów.

Czytaj dalej
Kryteria oceniania techniki biurowej
01 wrzesień 2004
Ocena: brak

Przedmiotowy System Oceniania z techniki biurowej w technikum handlowym.

Czytaj dalej
Przedmiotowy system oceniania z historii
25 czerwiec 2004
Ocena: brak

Przedmiotowy system oceniania z historii dla klas I-III liceum ogólnokształcącego i klas i-IV technikum.

Czytaj dalej
Kryteria oceniania dla zawodu sprzedawca – 522[01] z przedmiotu organizacj
23 czerwiec 2004
Ocena: brak

Przedstawiam poniżej kryteria oceniania z przedmiotu organizacja sprzedaży realizowanego w klasie I i II sprzedawca. Mam nadzieję, że poniższy materiał ułatwi państwu ocenianie, a uczniom poznać stawiane przed nimi wymagania. Jest to szczególnie istotne gdyż od roku szkolnego 2003/2004 przystępują oni do nowej formy egzaminu zawodowego – egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zdawanej w etapie praktycznym oraz egzaminu pisemnego.

Czytaj dalej
Proces oceniania ucznia
22 maj 2004
Ocena: brak

Jestem wykwalifikowaną nauczycielką matematyki ( ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim- kierunek matematyka nauczycielska),pracującą w zawodzie od 1989roku. Obecnie uczę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy. W roku 2000 podjęłam studia na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Zarządzanie i Informatyka w celu poszerzenia swoich wiadomości z zakresu ekonomii. Efektem tych studiów jest praca inżynierska po tytułem: System zarządzania jakością w szkolnictwie średnim na przykładzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy.

Czytaj dalej