Przedmiotowy system oceniania z geografii dla LO
22 czerwiec 2006
Ocena: brak

Przedmiotowy system oceniania z geografii dla LO, zawierający m.in. obszar aktywności uczniów podelgające ocenie, wymagania programowe na poszczególne oceny.

Czytaj dalej
PSO dla klas drugich z informatyki dla LO
31 maj 2006
Ocena: brak

Przedmiotowy System Oceniania jest wymagany przez wszystkich ambitnych dyrektorów szkół. Do wszystkich przedmiotów z wyjątkiem informatyki PSO można znaleźć na stronach internetowych wydawnictw lub w poradnikach metodycznych. Dlatego musiałam go napisać samodzielnie i pragnę się z nim podzielić z innymi nauczycielami w celu konsultacji i naniesienia ewentualnych poprawek.

Czytaj dalej
Przedmiotowy system oceniania z informatyki dla klas III LO
31 maj 2006
Ocena: brak

Przedmiotowy System Oceniania jest wymagany przez wszystkich ambitnych dyrektorów szkół. Do wszystkich przedmiotów z wyjątkiem informatyki PSO można znaleźć na stronach internetowych wydawnictw lub w poradnikach metodycznych. Dlatego musiałam go napisać samodzielnie i pragnę się z nim podzielić z innymi nauczycielami w celu konsultacji i naniesienia ewentualnych poprawek.

Czytaj dalej
Przedmiotowy system oceniania z irormatyki dla liceum ogólnokształcącego dla kla
31 maj 2006
Ocena: brak

Przedmiotowy System Oceniania jest wymagany przez wszystkich ambitnych dyrektorów szkół. Do wszystkich przedmiotów z wyjątkiem informatyki PSO można znaleźć na stronach internetowych wydawnictw lub w poradnikach metodycznych. Dlatego musiałam go napisać samodzielnie i pragnę się z nim podzielić z innymi nauczycielami w celu konsultacji i naniesienia ewentualnych poprawek.

Czytaj dalej
Przedmiotowy system oceniania do informatyki i technologii informacyjnej do lice
30 maj 2006
Ocena: brak

Przedmiotowy system oceniania to bolączka wielu nauczycieli Napisałam PSO do informatyki i technologii informacyjnej do liceum ogólnokształcacego

Czytaj dalej