Arkusz oceny opisowej
28 styczeń 2010
Ocena: brak

Byłam współzałożycielką Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy SOSW w Warlubiu. Szkół tego typu istnieje bardzo mało, a publikacji, literatury fachowej do pracy w tego typu placówce prawie wcale nie ma. Sytuacja ta zmotywowała mnie do utworzenia bazy dokumentacji szkolnej dla klasy Przysposabiającej do Pracy. Jeden ze wspomnianych dokumentów to – ARKUSZ OCENY OPISOWEJ.

Czytaj dalej
PSO z biologii
18 czerwiec 2009
Ocena: brak

Przedmiotowy System Oceniania z biologii dla klas liceum ogólnokształcącego oraz technikum.

Czytaj dalej
PSO z produkcji roślinnej
30 maj 2008
Ocena: brak

Przedstawiam kryteria oceniania z przedmiotu produkcja roślinna, realizowanego w klasach II, III i IV technikum rolniczego. Mam nadzieję, ze ułatwi on pracę nauczycielom, a uczniom pozwoli poznać stawiane przed nimi wymagania.

Czytaj dalej
Kryteria oceniania z promocji dla zawodu sprzedawca
28 maj 2008
Ocena: brak

Przedstawiam ponizej kryteria oceniania z przedmiotu "Promocja" realizowanego w kl. I i II sprzedawca. Mam nadzieję, ze ułatwi on n-lom ocenianie, a uczniom poznać stawiane przed nimi wymagania.

Czytaj dalej
Przedmiotowy system oceniania z przyrody
24 lipiec 2006
Ocena: brak

Przedstawiany przeze mnie przedmiotowy system oceniania z przyrody opracowany jest dla klas IV-VI do programu i podręcznika wydawnictwa MAC. Podstawą do opracowania był wewnątrzszkolny system oceniania.

Czytaj dalej