Przedmiotowy system oceniania z języka poskiego w klasach technikum
18 czerwiec 2016
Ocena: brak

Jest to przedmiotowy system oceniania z języka polskiego uwzgledniający specyfikę pracy z uczniami technikum

Czytaj dalej
Diagnozowanie efektów edukacyjnych i korekta pracy z uczniami w II klasie LO
11 sierpień 2011
Ocena: 2

Pomiar dydaktyczny obejmuje zakres materiału nauczania klasy I w zakresie rozszerzonym w oparciu o podstawę programową. Celem diagnozy jest sprawdzenie wiadomości uczniów, zdolności stosowania umiejętności w sytuacjach typowych oraz stosowania umiejętności w sytuacjach problemowych w zakresie klasy I. Moim zadaniem jest również korekta pracy z uczniami na podstawie analizy wyników diagnozy. 

Czytaj dalej
Przedmiotowy System Oceniania z chemii
03 maj 2011
Ocena: brak

Przedmiotowy System Oceniania z chemii dla liceum ogólnokształcącego.

Czytaj dalej
Przedmiotowy System Oceniania z technologii informacyjnej
03 maj 2011
Ocena: brak

Przedmiotowy System Oceniania z technologii informacyjnej dla liceum ogólnokształcącego.

Czytaj dalej
Kryteria oceniania, klasyfikowania i promowania w Szkole Przysposabiającej do Pracy
28 styczeń 2010
Ocena: brak

Byłam współzałożycielką Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy SOSW w Warlubiu. Szkół tego typu istnieje bardzo mało, a publikacji, literatury fachowej do pracy w tego typu placówce prawie wcale nie ma. Sytuacja ta zmotywowała mnie do utworzenia bazy dokumentacji szkolnej dla klasy Przysposabiającej do Pracy. Jeden ze wspomnianych dokumentów to – KRYTERIA OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA W SZKOLE PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY.

Czytaj dalej