Diagnozowanie umiejętności ucznia rozpoczynającego naukę szkolną
09 kwiecień 2005
Ocena: brak

Nadrzędnym celem edukacji jest wspomaganie dziecka we wszechstronnym rozwoju na miarę jego możliwości.
Rozwój jest procesem , w którym obserwujemy zmiany ilościowe i jakościowe prowadzące do coraz lepszego funkcjonowania dziecka. W celu uchwycenia tych zmian należy dokonywać diagnozowania rozwoju dziecka. Szczególnie ważne jest diagnozowanie dziecka rozpoczynającego naukę szkolną.

Czytaj dalej
Mierzenie jakości pracy przedszkola.
26 wrzesień 2004
Ocena: brak

Scenariusz szkoleniowej Rady Pedagogicznej

Czytaj dalej
Ocenianie jako system wspomagający pracę nauczyciela
21 sierpień 2004
Ocena: brak

Z pomiarem dydaktycznym wiąże się również ocenianie. Ocenianie jest procesem i systemem, który ma wspomagać prace nauczycieli i rodziców nad sprawnym i mądrym wchodzeniem w życie młodego pokolenia.

Czytaj dalej