Przedmiotowy system oceniania z geografii.
09 styczeń 2005
Ocena: 5

Przedmiotowy system oceniania z geografii w klasach I-III gminazjum.

Czytaj dalej
Przedmiotowy system oceniania z fizyki w gimnazjum.
13 październik 2004
Ocena: brak

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w gimnazjum.

Czytaj dalej
Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla gimnazjum
28 lipiec 2004
Ocena: 4

Opracowany przeze mnie przedmiotowy system oceniania z języka polskiego składa się z kontraktu zawieranego przez nauczyciela z uczniami oraz z kryteriów ocen dla uczniów klas I, II, III gimnazjum.

Czytaj dalej
Kryteria oceniania z fizyki dla kl3 gimnazjum
02 czerwiec 2004
Ocena: brak

Kryteria oceniania z fizyki dla klas III gimnazjum.
Zgodnie z „Wewnątrzszkolnym regulaminem oceniania” ustala się następującą skalę ocen bieżących i klasyfikacyjnych śródrocznych.

Czytaj dalej
Kryteria oceniania z fizyki kl 2 gimnazjum
01 czerwiec 2004
Ocena: brak

System oceniania z fizyki w klasie drugiej gimnazjum.

Czytaj dalej