Zastosowanie gier planszowych w nauce języka angielskiego
23 styczeń 2017
Ocena: 1

Monotonia życia szkolnego może być czynnikiem, który bardzo niekorzystnie wpływa na jakość procesu edukacji, wyniki w nauce, czy atmosferę w klasie i w szkole. Nauczyciele bardzo często stają przed trudnym zadaniem jakim jest odpowiednia stymulacja uczniów mająca na celu zwiększenie ich zaangażowania w pracę na lekcji oraz proces uczenia się. Doskonałym sposobem na przełamanie szkolnej monotonii i zwiększenie zaangażowania uczniów oraz uatrakcyjnienie przekazywanego materiału jest zastosowanie gier planszowych. Dzięki nim uczniowie mogą uczyć się bawiąc i bawić się ucząc.

Czytaj dalej
Program wychowawczy dla klasy I Technikum Weterynaryjnego
02 luty 2013
Ocena: brak

Program wychowawczy opracowany dla klasy I technikum.

Czytaj dalej
Program wychowawczy dla klasy II Technikum Weterynaryjnego
02 luty 2013
Ocena: brak

Program wychowawczy opracowany dla klasy II technikum

Czytaj dalej
Plan pracy wychowawczej dla klasy I Technikum Morskiego w Szczecinie
29 kwiecień 2012
Ocena: brak

Zadaniem średniej szkoły technicznej jest przygotowanie ucznia do wykonywania wyuczonego zawodu lub do dalszego kształcenia, ale także do życia w społeczeństwie. Pomaga w tym plan wychowawczy, który zakłada realizowanie potrzeb ucznia przy współpracy szkoły i rodziców.

Czytaj dalej
Program zajęć pozalekcyjnych
27 czerwiec 2011
Ocena: brak

Autorski program zajęć pozalekcyjnych przygotowującyh do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego

Czytaj dalej