Mali artyści
20 luty 2004
Ocena: brak

Każdy nauczyciel zastanawia się: jakie metody i formy pracy zastosować, aby uatrakcyjnić dzieciom naukę w szkole?

Czytaj dalej
Kształcenie rozumienia treści w różnych formach czytania
15 luty 2004
Ocena: 5

Pracując z dziećmi na zajęciach wyrównawczych już od pierwszych zajęć powinniśmy ukazać im praktyczną wartość czytania oraz rozwijać zdolność czytania ze zrozumieniem i twórcze percypowanie treści.

Czytaj dalej
Ferie z lasem
14 luty 2004
Ocena: brak

Projekt dotyczy organizacji tygodniowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w czasie ferii zimowych dla uczniów szkoły podstawowej.
Uczniowie w leśniczówce spotykają się z leśniczym, który zapoznaje ich z podstawowymi informacjami o lasach najbliższej okolicy (areał, drzewostan, zwierzyna leśna), omawia stan naszych lasów, zapoznaje z zagrożeniami, wskazuje jak dzieci mogą przyczyniać się do poprawy ekologii. Omawia prace prowadzone w lasach. Uczniowie wspólnie z leśniczym ustalają projekt budek lęgowych dla ptaków a następnie je wykonują i instalują w lesie.

Czytaj dalej
Cykl zajęć profilaktyczno-wychowawczych
14 luty 2004
Ocena: brak

Cykl zajęć profilaktyczno-wychowawczych w klasie V lub VI. Mozna go wykorzystać w ramch wyjazdu na "zieloną szkołę"

Czytaj dalej

Scenariusz zajęć europejskich
10.21.17, 13:20
Przeczytaj
Plan profilaktyki
05.31.16, 14:18
Przeczytaj