Misja szkoły we współczesnym świecie
11 lipiec 2011
Ocena: brak

MISJA SZKOŁY WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka - Jan Paweł II

Czytaj dalej
Interdyscyplinarna innowacja dydaktyczno-wychowawcza «Ćwiczę i liczę»
01 lipiec 2011
Ocena: brak

Głównym zadaniem innowacji jest zwiększenie efektywności nauczania matematyki poprzez realizowanie wybranych jej treści podczas lekcji wychowania fizycznego, i równo-czesne realizowanie zadań ruchowych (Ćwiczenia Dennisona) na zajęciach matematyki. Jednoczesne doskonalenie na obydwu przedmiotach wybranych zagadnień ma wpłynąć na podniesienie efektywności nauczania i przyspieszenie opanowania wybranych wiadomości i umiejętności.

Wprowadzając w lekcję wychowania fizycznego zadania doskonalące treści matematyczne będziemy bezpośrednio «ruchem zakotwiczać myśl». Stosując powyższe formy działań pragniemy ułatwić dzieciom przyswajanie i zapamiętywanie treści a w efekcie końcowym uzyskać wyższe wyniki nauczania.

Czytaj dalej
Projekt edukacyjny dla klas 0-3 «Jesteśmy z Wildy»
03 maj 2011
Ocena: brak

Przedstawiam Państwu projekt edukacyjny «Jesteśmy z Wildy», który realizowałam w mojej szkole. Można go zastosować we własnej dzielnicy, urozmaicać, uwzględniając w harmonogramie działań: daty, osoby odpowiedzialne i termin realizacji. Projekt spotkał się zainteresowaniem uczniów. Polecam!

Czytaj dalej
Program profilaktyczno — zdrowotny «Chcę być zdowy!» realizowany w ramach pracy Klubu «Wiewiórka»
11 październik 2010
Ocena: 5

Prezentowany program przeznaczony jest dla dzieci z klas I-III. Opracowany został z myślą o pracy Klubu «Wiewiórka», jednak może być realizowany także w ramach zajęć lekcyjnych.

Głównym celem programu jest kształtowanie prawidłowych nawyków higienicnych i postaw prozdrowotnych u dzieci poprzez przekazywanie odpowiednj wiedzy oraz wdrażanie właściwych nawyków w codziennym życiu. Tematyka zajęć podporządkowana została następującym treściom: higiena osobista, profilaktyka zdrowia, zdrowe odżywianie, bezpieczeństwo oraz wiedza o PCK.

Czytaj dalej
Sprawozdanie z pracy Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej
17 czerwiec 2010
Ocena: brak

Poniżej przedstawiam Państwu sprawozdanie z działań Zespołu ds. Współpracy międzynarodowej w roku szkolnym 2009/10 w Szkole Podstawowej nr 5 w Gdańsku.

Czytaj dalej

Scenariusz zajęć europejskich
10.21.17, 13:20
Przeczytaj
Plan profilaktyki
05.31.16, 14:18
Przeczytaj