Program gimnastyki korekcyjnej «Rosnąć zdrowo»
25 styczeń 2013
Ocena: 2

Przedstawiam Program Gimnastyki Korekcyjnej «Rosnąć zdrowo», przeznaczony dla uczniów pierwszego etapu edukacyjnego.

Czytaj dalej
Opis inicjatyw podejmowanych w ramach realizacji programu edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej
29 kwiecień 2012
Ocena: brak

 

Bezpieczeństwo nie jest wszystkim,
lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym.

 

K. Neuman

 

Czytaj dalej
Program zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy
01 październik 2011
Ocena: brak

WSTĘP

Szybki postęp cywilizacyjny, poza kolejnymi zdobyczami techniki, które ze sobą niesie, odciska równocześnie niekorzystne piętno na naszym zdrowiu. W codziennym życiu dziecka coraz mniej czasu poświęcane jest na ruch i aktywność fizyczną. Długotrwałe przebywanie dziecka w pozycji siedzącej w szkole, w domu, przed telewizorem czy komputerem powoduje zmniejszenie siły mięśniowej, co z kolei sprzyja powstawaniu wad postawy. Stąd prosta droga do mniej lub bardziej poważnych schorzeń narządów ruchu w przyszłości. Dbałość o prawidłową postawę ciała powinna trwać nieprzerwanie całą dobę. Wymaga ona stałej czujności i interwencji ze strony rodziców, nauczycieli i lekarza. Niezbędnym warunkiem jest również świadome współuczestnictwo dziecka w kierowaniu swoim rozwojem i doprowadzenie do właściwych nawyków na przyszłość. Zajęcia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej to jedna z metod przeciwdziałania cywilizacyjnym zagrożeniom czyhającym na nasze dzieci.

Czytaj dalej
Program zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
01 październik 2011
Ocena: brak

Zgodnie z normą rozwojową dziecko przed osiągnięciem wieku szkolnego powinno mieć ukształtowaną prawidłową wymowę. Wiemy, że nie zawsze tak jest — do klasy pierwszej szkoły podstawowej trafia sporo dzieci z wadami wymowy. Zadaniem pedagoga — logopedy jest objęcie tych dzieci terapią logopedyczną. Prezentowany program to propozycja pracy z dziećmi w celu wyeliminowania wad wymowy i wspierania jej prawidłowego rozwoju.

Czytaj dalej
Plan dydaktyczny edukacji wczesnoszkolnej dla klasy II b na rok szkolny 2011/2012 okres I
15 wrzesień 2011
Ocena: brak

Plan został opracowany do cyklu edukacyjnego "Razem w szkole" dla klasy 2. Oparty jest na scenariuszach z "Przewodnika metodycznego" / praca zbiorowa/ U. Dudzik. W planie uwzględniono podział na tygodnie i liczbę godzin przewidzianą na realizację każdego tematu. W każdym tygodniu przewidziano po 1 godzinie edukacji muzycznej i plastycznej oraz 3 godziny w-f. Każdy temat opatrzony jest odniesieniami do "Podstawy programowej".  Materiał upraszcza zbyt bogatą ofertę proponowaną przez autorów „Przewodnika..“ oraz systematyzuje tematykę, dostosowując ją do nowych rozporządzeń.

Czytaj dalej

Scenariusz zajęć europejskich
10.21.17, 13:20
Przeczytaj
Plan profilaktyki
05.31.16, 14:18
Przeczytaj