Program zajęć świetlicowych z elementami edukacji regionalnej «Kraków to moja mała Ojczyzna»
03 październik 2011
Ocena: brak

Program zajęć świetlicowych z elementami edukacji regionalnej «Kraków to moja mała Ojczyzna» został napisany z myślą o najmłodszych uczniach uczęszczających do klas 0÷IV, którzy po skończonych lekcjach są objęci opieką świetlicy szkolnej. Program zawiera dziewięć scenariuszy zajęć.

Czytaj dalej
Przykładowy rozkład materiału w świetlicy rewalidacyjno-wychowawczej
09 marzec 2011
Ocena: brak

Rozkład materiału do pracy w świetlicy rewalidacyjno-wychowawczej w miesiącu wrześniu 2010 r.

Czytaj dalej
Unikam zagrożeń
23 listopad 2009
Ocena: brak

Przedstawiamy program profilaktyczny, który może być realizowany w klasach I-III szkoły podstawowej, zarówno na lekcjach, jak i podczas zajęć w świetlicy.

Czytaj dalej
Świetlica socjoterapeutyczna
23 sierpień 2009
Ocena: brak

Przedstawiam Program wychowawczo-profilaktyczny świetlicy socjoterapeutycznej działającej przy Szkole Podstawowej.

Czytaj dalej
Plan Pracy Świetlicy ZSO w Chęcinach
30 czerwiec 2009
Ocena: brak

Plan Pracy Świetlicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach realizowany w roku szkolnym 2008/2009.

Czytaj dalej