Cogito ergo sum
27 listopad 2006
Ocena: brak

Projekt edukacyjny „Cogito ergo sum” zrealizowany w Gimnazjum w Sarnakach miał na celu przybliżenie uczniom prawd filozoficznych i poznanie najwybitniejszych przedstawicieli filozofii starożytnej. Realizacja projektu utwierdziła nas w przekonaniu, że młodzież chętnie uczestniczy w konkursach, lubi współpracować w grupach i rywalizować ze sobą. Przekonaliśmy się, że do zorganizowania ciekawych zajęć nie są potrzebne duże środki finansowe, a nawet brak tych środków wyzwala większą wyobraźnię twórczą, czego dowodem mogą być wykonane przez uczniów pomysłowe dekoracje i rekwizyty.

Czytaj dalej
Praca projektowa uczniów na zajęciach języka angielskiego
25 wrzesień 2006
Ocena: brak

Organizacja pracy na lekcjach języka angielskiego jest ściśle związana z metodą komunikacyjną nauczania języka. Praca zespołowa uczniów odgrywa znaczną rolę przy realizacji programu, ponieważ pozwala na jak najdokładniejsze odwzorowanie komunikacji w warunkach naturalnych.
Ważna jest rola nauczyciela w pracy zespołowej, który powinien usuwać się w cień, pozwalając uczniom na rozwijanie praktycznych umiejętności i porozumiewania się w języku obcym. Nie powinien on ściśle kontrolować wszystkich wypowiedzi uczniów i korygować błędów w ćwiczeniach nastawionych na płynność porozumiewania się. Zadaniem nauczyciela jest monitorowanie działań uczniów, wspomaganie i zachęcanie ich do pracy.
Projekty są integralnie związane z fazą zastosowania języka (production stage). Pozwalają uczniom na swobodny wybór zarówno treści, jak i formy nauki. Uczniowie sami lub z pomocą nauczyciela rozdzielają między sobą zadania przejmując odpowiedzialność za własne obszary działań.

Czytaj dalej
Wznieść się do dzieciństwa, by się przed nim schylić... - ks.Jan Twardowski
16 wrzesień 2006
Ocena: brak

Teatr według klasycznej definicji to dziedzina sztuki polegająca na scenicznej realizacji utworów dramatycznych lub adaptacji innych tekstów literackich, obejmująca także operę, balet i pantomimę. Od dawna jednak określenie to przekroczyło obszar sztuki. Współcześni teoretycy teatru podkreślają, że całe nasze codzienne życie jest swoistym teatrem. Każdy z nas kiedyś coś udawał, wcielał się w kogoś, kim wcale nie był. Widać to zwłaszcza w zabawach dzieci, które nieustannie odgrywają jakieś role. Niektórym – można zażartować – pozostaje to na całe życie i nawet przed sobą samym grają.

Czytaj dalej
Polsko-niemiecka wymiana uczniów
13 sierpień 2006
Ocena: brak

Międzynarodowa wymiana uczniów jest niezwykle interesującą i przynoszącą wiele pozytywnych efektów formą pracy z uczniami. Od jesieni 1999 roku, a więc od pierwszego roku swego istnienia, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zagórowie prowadzi wymianę uczniów z Haranni-Gymnasium Herne w Niemczech. Od tego też czasu jestem osobą odpowiedzialną za przygotowywanie, przebieg oraz podsumowywanie spotkań polsko-niemieckich organizowanych w ramach tej wymiany.

Czytaj dalej
Program edukacji zdrowotnej - W krainie zdrowia
11 sierpień 2006
Ocena: brak

Pracując z dziećmi specjalnej troski, zuwazyłysmy pewien problem. który jak sie okazuje narasta wraz z wiekiem dojrzewania. Jest to zjawisko otyłości występującej u młodziezy gimnazjalnej oraz problem higieny osobistej. Dopóki dziecko jest małe i rodzice dbają o jego higienę i zdrowie, wszystko wydaje się być w porządku. Natomiast w momencie, gdy dziecko dorasta i pozostawia się mu więcej swobody w tym zakresie, zaczyna się problem. Nieumiejętne radzenie sobie z utrzymaniem higieny osobistej jest zjawiskiem dość powszechnym w szkołach specjalnych. Aby w jakiś sposób temu zaradzić skonstruowałyśmy program, który ma pomóc uczniom w przezwycięzaniu tych problemów jak i innych, które napotykają w okresie dojrzewania.

Czytaj dalej