Survival – Szkoła przetrwania
13 lipiec 2009
Ocena: brak

W dobie rozmaitych gier multimedialnych oraz ogromnych możliwości komunikowania się poprzez sieć internetową, zauważyć można systematyczne obniżanie frekwencji na zajęciach oferowanych przez szkołę. Konsekwencjami tej sytuacji są: ogólne pogorszenie sprawności fizycznej i zdrowia oraz zauważalne obniżenie samodzielności i zaradności wśród młodzieży.Uwzględniając wszystkie te problemy, jak również wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży, zdecydowaliśmy się na zajęcia «Survival – Szkoła przetrwania».

Czytaj dalej
Plan pracy wychowawczej — klasa 1 gimnazjum
27 czerwiec 2009
Ocena: brak

Zaczynasz pracę w gimnazjum? Będziesz wychowawcą klasy? Nie wiesz od czego zacząć? Skorzystaj z mojej propozycji :)))

Czytaj dalej
Program wychowawczo-profilaktyczny Zagrożenie - AGRESJA!
24 listopad 2008
Ocena: brak

Program wychowawczo – profilaktyczny „Zagrożenie – AGRESJA!" powstał z myślą o przeprowadzeniu kompleksowych działań zapobiegających agresji w szkole na zajęciach wychowawczo – profilaktycznych.
Program zawiera wiele zagadnień, które dotyczą zjawiska agresji, obejmuje wszystkie te obszary i stanowi bezpośrednią edukacje na temat przemocy i agresji. Uczy również skutecznego rozwiązywania sytuacji konfliktowych, kształtuje poczucie odpowiedzialności za swoje czyny, rozwija postawy empatii i sympatii.

Czytaj dalej
Matematyka bez granic
04 czerwiec 2008
Ocena: 1

Publikacja została opracowana z myślą o uczniach o szczególnych zdolnościach matematycznych. ma służyć pomocą nauczycielom pracującym w gimnazjum w pracy z uczniami zdolnymi.

Czytaj dalej
Żyję aktywnie z pożytkiem dla siebie i innych
09 luty 2008
Ocena: brak

Alternatywne programy realizacji wychowania fizycznego i sportu szkolnego - III edycja konkursu. Program uwzględniający prozdrowotne aspekty uczestnictwa w kulturze fizycznej, oraz obejmujący współpracę szkół z organizacjami i stowarzyszeniami ( zwłaszcza stowarzyszeniami sportowymi) oraz władzami lokalnymi.

Czytaj dalej