Studium problemu edukacyjnego dotyczącego częstych nieobecności ucznia
16 kwiecień 2011
Ocena: brak

W roku szkolnym 2007/2008 zostałam wychowawcą pierwszej klasy w naszym liceum ogólnokształcącym. Już w sierpniu zapoznałam się z wszelkimi dokumentami, które uczniowie dostarczają wraz ze świadectwem ukończenia gimnazjum. Dane, umieszczone w dokumentach przeanalizowałam i utworzyłam zbiór informacji w formie elektronicznej. Przez kolejne tygodnie bacznie przyglądałam się moim wychowankom, tak by najlepiej poznać ich mocne i słabe strony. Obserwowałam ich zachowanie na lekcjach, przerwach i wnikliwie słuchałam tego, co robią poza szkołą, jakie mają zainteresowania, problemy.

Czytaj dalej
Program wychowawczy w klasie technikum
12 maj 2010
Ocena: brak

Program wychowawczy na rok szkolny 2009/2010
opracowany przez wychowawcę kl. III TŻ Ewelinę Zawalską
na podstawie Programu Wychowawczego Szkoły na lata 2006-2011
 

Czytaj dalej
Program pracy wychowawczej
24 czerwiec 2009
Ocena: brak

Na początku roku szkolnego klasa liczyła 35 osób. W październiku zrezygnowały z nauki dwie osoby. Uczniowie tej klasy są absolwentami ZSZ przy ZSM-D przy czym 2osoby ukończyły kurs I-go i II-go stopnia w zawodzie stolarz, 1osoba ukończyła ZSZ w Zakopanem. Wiek uczniów : 1osoba-20 lat, 3 osoby - 19 lat , pozostałe osoby - 18 lat. 14-stu uczniów pochodzi ze wsi, 13-stu z Białegostoku, 6-ściu z małych miejscowości. Większość uczniów mieszka w domu rodzinnym, tylko  1 mieszka w internacie i 2 na stancji. 2osoby nie mają ojców, 1 osoba nie ma matki, 1osoba jest wychowywana przez matkę (przebywającą czasowo za granicą) i ojczyma, pozostałe osoby pochodzą z pełnych rodzin (w tym 1 z rodziny wielodzietnej). W kilku przypadkach występuje niewłaściwy kontakt uczniów z ojcem (w 1 przypadku ojciec jest przeciwny nauce syna). W niektórych rodzinach występuje problem alkoholizmu ojców, w jednym przypadku matki. W tym ostatnim  przypadku wystąpił problem opuszczania zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia - 58 godzin. Odbyła się komisja wychowawcza. Zostały przeprowadzone rozmowy indywidualne z uczniami sprawiającymi kłopoty wychowawcze oraz opuszczającymi wiele godzin, a następnie 2 rozmowy wychowawcze z panią pedagog. Diagnozę postawiłam na podstawie wywiadu z rodzicami.

Czytaj dalej
Ratujmy nasze środowisko od zanieczyszczeń
10 czerwiec 2008
Ocena: brak

Od zarania dziejów lądy były tymi miejscami, które zostały zamieszczone przez człowieka i co za tym idzie zanieczyszczone przez niego. Degradacja środowiska naturalnego przyjmowała początkowo formy, w których nie można było dopatrzeć się zła: wyrąb lasów, wypalanie ściernisk, urbanizacja, regulowanie stosunków hydrograficznych. Rozwój miast, przemysłu, chemizacja rolnictwa stworzyły nowe problemy ekologiczne, gdyż powstają tysiące ton odpadów produkcyjnych niewykorzystanych .Odpowiednio niezabezpieczone przenikają do powietrza, wody i gleby powodując ich zanieczyszczenie. Warunkuje to również niebezpieczeństwo dla hodowli roślin i zwierząt, a tym samym zagrożenie dla życia człowieka, ma podstawowe znaczenie dla zdrowia populacji ludzkiej.

Czytaj dalej
Edukacja regionalna w klasie II
20 luty 2008
Ocena: brak

Edukacja regionalna w szczególny sposób powinna interesować nauczycieli nauczania zintegrowanego. Treści jej są szczególnie mocno związane z wychowaniem rodzinnym, a także najbliższym środowiskiem dziecka. Aby tematyka ta zainteresowała dzieci, zajęcia należy przeprowadzać w różnorodny, ciekawy sposób. Należy umożliwić im samodzielne odkrywanie swoich związków z członkami rodziny, poznawanie historii, legend i obrzędów swojego regionu. W miarę możliwości zajęcia powinny odbywać się w terenie, poza szkołą. Dzieci chętnie prezentują swoje wiadomości i umiejętności poprzez inscenizacje, prace plastyczno – techniczne, udział w konkursach. Dużym urozmaiceniem jest zapraszanie gości, a w szczególności członków rodzin dzieci, na zajęcia w szkole. Rozmowy, pogadanki z nimi odgrywają ważną rolę w wykształceniu więzi z otoczeniem.

Czytaj dalej